Jde o závažnou sociální patologii

Patologické hráčství – gambling – je právě tak nebezpečnou i častou podobou závislosti jako třeba alkoholismus či narkomanie. A obdobné jsou i negativní důsledky hazardních her pro závislého člověka i jeho okolí: krachy v podnikání, ztráta bydlení, bezdomovectví, rozpady manželství a rodin. U pokročilých forem patologického hráčství je častá trestná činnost, zpronevěry, krádeže, podvody, neplacení výživného, později se připojuje násilná trestná majetková činnost či homosexuální prostituce.

Nepřekvapuje tedy, že ve všech evropských a většině vyspělých zemích jsou hazardní hry regulovány. O to více zaráží naprosto nedostatečná kvalita této regulace u nás. Například na jeden „výherní“ přístroj u nás připadá 170 obyvatel, zatímco v SRN 500 obyvatel a ve Francii 18 000 obyvatel. Prosázená částka na jednoho obyvatele naší republiky stále roste, za loňský rok už byla 12 200 Kč (tj. 5% průměrné hrubé mzdy).

A tak přibývá organizací i lidí, kteří upozorňují, že se nedostatečně kontroluje dodržování zákona a že v hernách často hrají mladiství, že hazard je po alkoholu dalším častým spouštěčem domácího násilí, zvyšuje se kriminalita (dle zahraničních výzkumů 40 – 60% majetkové kriminality souvisí právě s hazardem).

Dokonce města se spojila ve Sdružení měst proti hazardu, aby získala větší sílu ke změně zákona. Tam, kde by rádi herny odstranili alespoň z center měst, nemůžou, protože jim k tomu stát nedal potřebnou kompetenci. Můžou sice osvíceně omezit nebo zakázat provoz výherních a hracích automatů (čímž přijdou o peníze), ale jak už to zároveň mnoho z nich zažilo, na místa vyklizená výherními automaty se vzápětí nastěhují mnohem nebezpečnější loterijní videoterminály, ze kterých města navíc nemají ani korunu.

V posledních letech byly několikrát z různých úrovní učiněny pokusy novelizovat zákon o hazardu (tedy zákon o loteriích). A přesto všechny tyto pokusy zatím skončily všechny neúspěchem. Proč?

Na závislosti se dobře vydělává
Není žádným tajemstvím, co tuhle situaci blokuje: Na straně provozovatelů hazardu je příliš mnoho peněz, které jsou pro některé velmi dobrými argumenty. Někteří odpovědní úředníci a politici se tváří, že něco řeší, jiní říkají, že žádný problém nemáme.

Typickým příkladem toho, jak k tomuto problému přistupují odpovědní, je postup ministerstva financí (MF). To v loňském roce pracovalo na změně zákona, který měl být ke konci roku schválen vládou. Nebyl. Prý nebyl ještě schválen věcný záměr zákona, což je před samotnou změnou zákona potřeba. To ministerstvo dříve nevědělo? Na začátku tohoto roku tedy ministerstvo udělalo výběrové řízení na firmu, která má být dle zadání facilitátorem veřejné diskuse k věcnému záměru nového zákona, a které vyhrála firma Ernst & Young.

Dobře utajená „veřejná diskuse“
Na internetových stránkách, které k tomu firma zřídila, čteme: „Záměrem Ernst & Young je vést řízenou a strukturovanou diskusi k problematice her a loterií, do které chce zapojit jak širokou, tak především odbornou veřejnost. Pro tyto účely jsou od 1. května 2008 zpřístupněny webové stránky www.hernizakon.cz, které budou hlavním nástrojem časově omezené diskuse (květen - červenec). Prostřednictvím uvedených stránek bude mít každý možnost vyjádřit se k uvedené problematice, stejně jako k průběžně vypracovávaným výstupům.“

To zní velkolepě, že. Jenomže ono to má docela zásadní háček. Kdo o téhle „veřejné debatě“ vůbec ví? Přestože se o tuto problematiku vážně a dlouhodobě zajímám, o provozu webových stránek jsem se dozvěděla víceméně náhodou, protože je firma Ernst & Young – a natož garanční ministerstvo financí - nikde neinzeruje. Zajímavé je rovněž to, že ačkoliv firma byla vybrána již nedlouho po začátku roku, stránky byly spuštěny až začátkem května, tedy v předprázdninovém období. Navíc, až po pečlivém zkoumání stránek a dokumentů zjistíte, že celá diskuse končí již v půlce července, protože poté musí zpracovat výsledky diskuse pro ministerstvo financí.

Ale to ještě není všechno. Pohleďme, jak si na Ministerstvu financí představují veřejnou debatu, v níž „má každý možnost se vyjádřit“. Na uvedených webových stránkách se o tom dozvídáme tohle: „Mají-li být výsledkem diskuse řešení, která budou odrážet skutečný stav problematiky her a loterií, a která budou pro MF vhodným podkladem pro rozhodnutí o konečné podobě nového herního zákona, pak tato řešení musí vzejít především z odborně vedené debaty vážných zájemců. Předpokládáme, že skupina subjektů, které mají vážný zájem se diskuse zúčastnit a tak přímo ovlivnit novou podobu zákona, bude tvořena především ze současných provozovatelů her a loterií, zástupců dalších zájmových sdružení, jejichž předmětem je související problematika (např. spotřebitelské soutěže), zákonodárce (MF, legislativní rada vlády), odborníků na léčbu závislostí, právníků, neziskových společností, zástupců měst a obcí a dalších osob, které mají vážný zájem přispět k odborné a věcné debatě.“

Máte „vážný zájem“ přispět k téhle debatě? A nebyli jste osloveni? Nejspíš nepatříte mezi provozovatele hazardních her. Těm totiž bylo vyhrazeno mezi pozvanými naprosto rozhodující místo (už jen toto je zvláštní, proč by se stát měl radit s provozovateli hazardu, jak je má a chce regulovat?!?) Z neziskových organizací bylo osloveno pouze Fórum dárců, které zastřešuje nadační subjekty a další dárce, oslovena nebyla žádná organizace, věnující se bezdomovcům, závislostem, ohrožené mládeži. Z odborníků byl osloven pouze pan primář MUDr. Nešpor (na můj dotaz odpověděl, že se této diskuse neúčastní a účastnit nehodlá). Nebylo osloveno ani Sdružení měst proti hazardu – organizátoři diskuse se omezili jen na Svaz měst a obcí. Z politiků byl přizván jen senátor Josef Novotný (SNK) (podrobnosti naleznete zde:

Musíme jednat: společně a účinně
Firma Ernst & Young je obecně známa jako firma renomovaná, proto se nabízí otázka, kde se stala chyba. Bylo špatné zadání a nedostatečná kontrola ze strany ministerstva financí? Nebo zakázku dostal ve firmě přidělen někdo, kdo má jiné zájmy, ať již v jakémkoliv významu? Bylo by dobře, abychom na tohle znali odpovědi.

Vím, že ve všech našich politických stranách jsou lidé, kteří se snaží tento problém řešit. Proto jsem přesvědčena, že je třeba se spojit napříč stranami, napříč organizacemi, spojit se jako lidé, kteří už toho mají dost. Je třeba podpořit ty, kteří se snaží o změnu. Další novelu zákona začátkem června bude v senátu předkládat skupina senátorů, vedena senátorem Novotným, který se tomuto problému dlouhodobě věnuje. Před dvěma lety organizace podporované z peněz hazardu zaplavily senátory dopisy o tom, jak bez těchto peněz nepřežijí a novela spadla pod stůl. Jestliže chceme rychle alespoň nějakou změnu, podpořme v tuto chvíli senátora Novotného. Napište senátorům a poslancům, jako lidé, jako organizace, jaké máte zkušenosti s hazardem a proč je třeba jej začít rychle regulovat. Přihlašte se na stránkách www.stophazardu.cz  k iniciativě a petici „Za regulaci hazardu v České republice“, jako jednotlivci, jako organizace, čím víc náš bude, tím větší šanci budeme mít aspoň něčeho dosáhnout. A na stránkách www.hernizakon.cz  nezapomeňte přidat své připomínky draze zaplaceným facilitátorům veřejné diskuse.

Autorka článek zpracovala s přispěním Jiřího Zajíce