Vatikán zahájil u příležitosti 50. výročí úmrtí papeže Pia XII. sérii iniciativ, které mohou skončit svatořečením kontroverzního pontifika. Ten se zapsal do dějin především tím, že během druhé světové války odmítl otevřeně odsoudit holocaust. Vatikánský mluvčí Federico Lombardi nicméně sdělil, že mezi podzimní sérií přednášek a výstav a případnou obnovou beatifikačního procesu neexistuje žádná přímá souvislost. Rektor Lateránské univerzity Salvatore Fisichella dodal, že záměrem akcí je objasnit složitou osobnost a historickou roli Pia XII. Podle něj mýtus o mlčení papeže k pronásledování Židů přetrvává i poté, co Svatý stolec předložil poměrně rozsáhlé důkazy o opaku. "Problém je v tom, že Pia XII. dnes posuzujeme především jako politika, nikoli jako hlavu církve," řekl minulý týden deníku L´Osservatore Romano Fisichella. Listopadová konference proto bude posuzovat především 43 Piových encyklik a jeho teologické a duchovní působení. Výsledkem by měl být co nejplastičtější obraz pontifika. Zatímco řada historiků obviňuje Pia XII., že "k holocaustu mlčel, ačkoli o něm věděl, jiní badatelé upozorňují, že nikdo neudělal pro záchranu Židů více než právě Pius XII. Jeho "mlčení" bylo jen taktickým rozhodnutím, které vycházelo z poznání, že prací v zákulisí a podzemí bude možno dosáhnout lepších výsledků.

Mluvčí Vatikánu Lombardi upřesnil, že na konferenci dorazí delegáti z newyorské židovské organizace Připravujte cestu, kteří formálně vyjádří díky papežům Benediktovi XI. a Piovi XII. za úsilí ve prospěch pronásledovaných Židů. Papeži se již dříve dostalo ocenění od známých židovských osobností (např. Alberta Einsteina) a čelních představitelů (např. izraelské premiérky Goldy Meirové či vrchního římského rabína Israele Zolliho). Bývalý šéfredaktor deníku Catholic Herlad Gerard Noel v nově vydaném životopise Pia XII. dokazuje, že papež považoval Hitlera za posedlého ďáblem a při jedinečném obřadu uprostřed noci aplikoval na fýrera exorcismus a pokusil se z něj démony vyhnat.

"Pius XII. nebyl ani antisemita, ani tajný sympatizant s Hitlerem. Měl ale velké ambice, a utvářely je také tradiční představy o nutnosti obrácení Židů ke křesťanství. Těmi Židům opravdu uškodil," řekl deníku Noel. Papežovy aktivity skutečně směřovaly především k ochraně pokřtěných Židů, nikoliv Židů jako celku. Obhájci papeže to ale vysvětlují tím, že Vatikán měl jednak v jejich případě větší možnosti. U pokřtěných Židů mohl napadat některé části protižidovských zákonů a nařízení jako odporující konkordátu mezi Vatikánem a Třetí říší. Svatý stolec byl jediný, kdo se jich zastával, protože většina židovských organizací, které se snažily pronásledovaným Židům pomáhat, definovala Židy nábožensky a pokřtěné považovala za odpadlíky, kteří nemají na pomoc nárok.

Pokud jde o ojedinělost pokusů o záchranu Židů, obhájci Pia XII. odhadují počet těch Židů, kteří díky Svatému stolci a katolické církvi unikli jisté smrti, v řádu statisíců, obvykle mezi půl miliónem až osmi sty tisíci. Židovský diplomat a teolog Pinchas Lapide udává počet takto zachráněných na nejméně 700 tisíc, ale pravděpodobně až 860 tisíc. Papež několikrát odsoudil holocaust nepřímo, když v rozhlasovém vysílání kritizoval rasismus a pronásledování lidí pro jejich etnický původ. Obvinění z nečinnosti přesto zůstávají silná a dokázala zablokovat i beatifikační proces, který začal v případě Pia XII. již v roce 1967. Loni v květnu usoudila Kongregace pro svatořečení, že Pius XII. prokazoval v životě "heroické ctnosti", což je další krok směrem k blahoslavení. Od té doby ale zůstává proces na mrtvém bodě, uzavírá vatikánský deník.

Rostislav Matulík je spolupracovníkem Českého rozhlasu 6 (www.rozhlas.cz/cro6)

Foto archiv. Související diskuzní téma