Vážený pane Kohle, respektuji Váš názor prezentovaný v článku zveřejněném na serveru Christnet.eu, jakož i v pozměné podobě zaslaný mě osobně na email, ale nesouhlasím s argumenty, o který svůj názor opíráte. Protest iniciovaný na www.roithova.cz/protest podpořili mimo více než 30 000 občanů jak nejvyšší představitelé Katolické církve a dalších církví a náboženských společností tak profesoři církevního práva v ČR.

Argumentujete historií, ale neuvádíte všechna fakta. Z historického hlediska má církevní sňatek na našem území dlouhou tradici a naopak občanský sňatek byl poprvé v omezené míře umožněn až roku 1868 a plně až 1919. Duální systém platil až do roku 1949, kdy byl komunisty zrušen. Historické souvislosti dobře shrnuje článek prof. Hrdiny.  Ve svém článku a dopise se ohrazujete proti tomu, že zrušení či devalvaci církevních sňatků v ČR je zpátečnický a neodpovídající evropským trendem. Na tomto svém hodnocení si trvám. Nejen protože 17 z 27 členských států EU má duální systém církevních a občanských sňatků. Kandidátská země Chorvatsko jej nedávno též zavedlo. Právní řády demokratických společností respektují již jednou nabytou úroveň základních práv občanů a ctí takové hodnoty jako je nejen náboženská svoboda, ale i výsadní postavení rodiny a manželství. Protest proti zrušení či devalvaci církevních sňatků v ČR má velký význam nejen pro svůj konkrétní obsah, ale i pro svou symbolickou hodnotu - práva a svobody věřících se v minulosti v naší zemi až příliš snadno odebíraly. Neměli bychom zapomínat.

Co se dalších argumentů týče dovoluji si odkázat na článek kancléřky Dr. Ing. Kolářové a rovněž komentář L. Nováka na Radiu Vaticana. Je mi líto, že kritizujete formu protestu, ale podobně jako jiní občané, bez ohledu na na fakt, že jsem nyní v politice, mám právo veřejně vyjádřit svůj postoj, pokud s něčím osobně nesouhlasím a vyzvat k tomu ostatní. Závěrem velmi si vážím Vaší otevřenosti, která přispěla k další veřejné diskuzi. Velmi Vám děkuji, že jste se přes osobní výhrady k protestu připojil.