Vážený pane Šístku,
 Samozřejmost pojmů bytí-nebytí a existence –neexistence už zpochybnila ona věcná diskuse na Christnetu. Někteří totiž chápou neexistenci jako nemožnost poznání člověkem. Ale takový Bůh opravdu není. Dával se a dává se poznat lidem. Ovšem ne všem lidem, ne těm, kteří o to nestojí. Zřejmě také ne původcům oné kampaně. Křesťané vyjadřují, co ve svém životě poznali, zmínění humanisté mohou tímto vyjádřit maximálně, že nic (nikoho) nepoznali. V tom je přece jen rozdíl. Takže poctivá by byla kampaň s názvem: „Boha jsme nepoznali, takže pravděpodobně není.“ Stejně tak druhá část sloganu by poctivěji zněla: „A protože si Boha spojujeme s odříkáním a omezováním, můžeme se jen bez něho radovat a užívat života.“ Kampaň primárně nevyvolává diskusi, jaký je Bůh, ale diskuzi na téma: Je-li Bůh, pak máme starosti a obavy na celý život. Není-li Bůh, pak se můžeme zbavit starostí a radovat se ze života. V tom je tato kampaň zásadně lživá, zavádějící a tedy skutečně škodlivá. Kdyby se někdo ptal, jak píšete, je-li Bůh a jaký je, pak s takovou kampaní mohu jen souhlasit. Ale autoři, možná neúmyslně, překrucují poselství křesťanství.

Zajímavá je i vaše úvaha, že Boha a křesťanství nemusíme bránit, protože dobrá věc se nakonec prosadí sama. Ano, bránit a obhajovat Boha, jeho jednání a požadavky skutečně nemusíme. Boha to nijak neohrozí.

Máme ale bránit a obhajovat křesťanství (což je samozřejmě s Bohem úzce spojeno)? Hned zdůrazním, že rozhodně nemám na mysli násilné přesvědčování a neslyšení argumentů a otázek opozičních hlasů. Je ale v samé podstatě křesťanství hlásat tuto dobrou zprávu všem lidem. A když někdo přijde s názorem, že dobrá zpráva je vlastě špatná, jako v tomto případě, nemůžeme k tomu mlčet. Ano, je nejdřív potřeba si vyslechnout, jak k tomu dotyčný došel. Možná nemám dostatek infpormací, ale tohle jsem od autorů a propagátorů sloganu zatím neslyšel, takže není moc o čem diskutovat.

Obhajovat a šířit to, co jsme díky Bohu poznali, je i naše povinnost, vyplývající z mnoha biblických textů. Svatý Pavel se po svém obrácení také neposadil a neřekl si: „Klid, jestli je to pravda, ona se nakonec prosadí sama.“

Souhlasím ale s tím, že tato kontroverzní akce může nakonec, sekundárně, vést ke zvýšení zájmu o křesťanství. Nebude to poprvé v historii, co se věc namířená proti Bohu obrátila v opak.

Články v rubrice Areopag vyjadřují osobní názory autora. K tématu si čtenáři založili diskuzní forum. Názor na článek Hany Farné lze vyjádřit zde: forum.

Autor je fyzik