Stanovisko Jeho Excelence Jiřího Paďoura, biskupa českobudějovického, ve věci přístupnosti mše podle misálu Jana XXIII. věřícím českobudějovické diecéze, doplněné odpověďmi na konkrétní dotazy ChristNetu, které sestavil redaktor Ignác Pospíšil.

Nejsem proti ustanovení Svatého otce. Dovolil jsem, aby se několik zájemců shromáždilo podle jejich přání v jim dostupném místě, Třeboni. Našli si kněze z plzeňské diecéze, kterému jsem dovolil, aby mši podle misálu Jana XXIII. sloužil.

V českobudějovické diecézi se mi nepřihlásil žádný kněz, který by sám toužil a mohl tento ritus sloužit.
Za osm let mého působení v diecézi zemřelo 56 kněží, 12 odešlo do penze, 20 kněží z Polska se vrátilo domů, 5 kněží odešlo do jiné diecéze na vlastní žádost, ze zdravotních či osobních důvodů. 3 kněží opustili kněžskou službu úplně. Tj. z 220 kněží odešlo 96. A 25 je v penzi mimo službu. V terénu nyní slouží pouze 108 kněží, z toho 35 řeholníků a 8 polských kněží (na 361 farností). 

Všichni kněží v terénu slouží za velkých obtíží osobního nasazení tři mše svaté v neděli. Poslouží velkému okruhu věřících. Mnohde je ale mše svatá jedenkrát za 14 dní či za měsíc. Někde jen několikrát v roce.

Není mi znám větší počet zájemců o uvedený ritus, ptal jsem se kněží celé diecéze. Dosud se jednalo jen o skupinu kolem pana Kindla ze Skalice u Štěpánovic, kterou respektuji a se kterou jsem se setkal a dle možností jim vyhověl. Oni i eventuelně ostatní se mohou zúčastnit běžné mše svaté jako 23.000 ostatních v okruhu 10-15 km kolem svého bydliště.

Nedovedu si představit, že by nějaký kněz mohl odněkud přijet sloužit jednu mši svatou pro pár lidí, když by za daných okolností mohl posloužit 200 lidem v okruhu svého působení podle výše uvedených okolností.
Nechápe-li někdo tuto naši nouzi, ať navrhne reálné řešení a já to znovu s kněžskou radou posoudím.

Odpovědi na otázky ChristNetu:


1) Kde všude v diecézi mají věřící příležitost navštěvovat mši podle misálu Jana XXIII.? Je pravda, že je to jen jednou měsíčně v Třeboni?

Ano.

2) Pakliže ano, proč je taková diference mezi českobudějovickou diecézi a diecézí plzeňskou, která dokáže zajistit tuto mši věřícím každodenně?

Tam je. Zde není, kdo by ji sloužil.

3) Je pravdivé tvrzení, že kněží diecéze mají od biskupa zakázáno vyhovět žádostem věřících o sloužení mše podle misálu Jana XXIII.?

Není to pravda.

4) Pakliže ne, jak má taková žádost vypadat a kolik lidí by se k ní mělo připojit, aby bylo žádoucí jí vyhovět?

Žádost byla přednesena a dle možností jsme vyhověli.

5) Je pravdivé tvrzení, že biskup Paďour zamítl přesun sloužení mše podle misálu Jana XXIII. z Třeboně do Českých Budějovic? Pakliže ano, proč, nebylo by krajské město pro svoji velikost a dostupnost vhodnější?

Nikoli, nezamítl.

6) Domnívá se biskupství, že současná dostupnost tridentské mše pro věřící diecéze dostatečně odpovídá přáním a pokynům, které papež Benedikt XVI. vyjádřil v Summorum pontificum?

Ano.