Katolický kněz, baptistický pastor a židovský rabín mají své domy modlitby vedle sebe, a tak se v rámci péče o stvoření rozhodli o sdílení auta – carpool.

Když jim byl přistaven jejich společný nový vůz, pastor do něj usedl, položil ruce na volant a sklonil hlavu k tiché modlitbě.

„Co to děláš?“, otázal se kněz.

Pastor zdvedl hlavu: „Jenom vydávám tento vůz do Boží služby.“

„Výborný nápad, hned jsem zpátky,“ vykřikl kněz. Za moment se vrátil s karafou vody a vychrstl ji na auto.

Právě přichází rabín a udiveně se zeptá: „Co to děláš?“

„Jenom to auto vysvěcuji svěcenou vodou,“ vysvětluje kněz.

„Výborný nápad, hned jsem zpátky,“ vykřikne rabín a běží do sklepa synagogy. Za chvíli se vrátí s pilkou na železo a uřízne autu asi tak palec dlouhý kus výfuku. "Už to není neobřezaný pohan," dodal na vysvětlenou zkoprnělým kolegům.

Zdroj: Beliefnet.com