Žáci po hodině náboženství přicházejí ke zpovědi. Přijde první a zašeptá knězi: "Zhřešil jsem, otče, hodil jsem žabku do rybníka."

"Ale to není žádný hřích, synu, jdi v pokoji," konejší ho kněz.

Přijde druhý a říká: "Musím se vyznat, že jsem hodil žabku do rybníka."

"Buď dobré mysli, dítě“, odpoví zpovědník, „to není hřích.“

Přijde třetí chlapec a farář se ho už předem ptá: "Také jsi hodil žabku do rybníka?“

"Ne, otče. Já jsem Jiří Žabka."

Zdroj: Volně podle Kirchenweb.at