Evangelista, který označil zemětřesení na Haiti za boží trest, se sice mýlí, ale alespoň nám ukázal pravou tvář křesťanství,“ napsal ve sžíravém a ostře protikřesťanském komentáři 68letý oxfordský profesor Richard Dawkins. Tento britský zoolog, etologg a biolog, který má na širší veřejnost má vliv jako popularizátor evoluční teorie a sociobiologie, se proslavil také systematickou ateistickou kampaní. V článku nazvaném Slyšte, jak duní křesťanské pokrytectví si v londýnském listě The Times vzal na mušku slavného amerického televizního evangelistu Pata Robertsona.

Všichni víme, co katastrofu na Haiti způsobilo. Byl to náraz karibské zemské desky na severoamerickou. Byla to brutální síla přírody, nemyslící, zcela netečná k lidským záležitostem a lidskému neštěstí. Náboženská mysl však tradičně přisuzuje těmto fyzikálními jevům moralistické záměry,“ argumentuje profesor.

Připomíná, že při tsunami v Indickém oceánu před pěti lety okamžitě zazněla vysvětlení, podle nichž šlo o trest za nevázaný život v thajských nočních klubech, a stejně tak úder hurikánu Katrina na New Orleans byl údajně trestem za uspořádání pochodu homosexuálů. Na této logice není nic nového – od nepaměti se přírodní tragédie vykládaly jako trest za lidský hřích, píše profesor.


Smlouva s ďáblem?

Přesně takto uvažuje Reverend Robertson – nynější katastrofu v rozhovoru pro stanici CBN označil za boží trest nad Haiťany, kteří údajně v roce 1791 uzavřeli „satanský pakt“, aby jim sám ďábel pomohl setřást francouzské kolonialisty. Kazatel se odvolává na biblické texty, podle nichž Hospodin navštěvuje hříchy otců na synech do třetího a čtvrtého podkolení. Robertsonova argumentace pohoršila umírněnější křesťany, kteří se od razantního pastora hleděli co nejrychleji distancovat.

To je ale obrovské pokrytectví,“ zlobí se Dawkins. Jakkoliv extrémistické je totiž podle něj Robertsonovo stanovisko, zároveň odpovídá tisícileté křesťanské tradici. Křesťané, kteří chtějí vidět Boží dílo spíše v nynější vlně solidarity se zdeptanými Haiťany, se podle Dawkinse snaží zmírnit biblické učení, které je brutální, celé se točí kolem hříchu, trestu za něj a je plné drsných obrazů zkázy, které Bůh způsobil hříšnému lidstvu.

Kde byl Bůh za časů potopy? Systematicky se snažil utopit celé lidstvo, flóru i faunu. Kde byl při zkáze Sodomy a Gomory? Zcela vědomě se snažil spálit obyvatele obou měst za jejich hříchy,“ zneužívá Dawkins demagogicky některá místa ze Starého zákona. Napadá ovšem i Zákon nový, který strpěl brutální trest za hříchy druhých, což Dawkins považuje za absurdní.

I když budeme považovat Robertsonovu bezcitnost za extrém, nelze popřít, že věřící na tragédie haitských rozměrů vždy zareagují nejdivočejšími výklady. Ředitel jednoho teologického semináře na svém blogu v deníku The Washington Post uvedl, že zemětřesení na Haiti nám všem připomíná, jak moc celé stvoření úpí pod Božím hněvem. Pokusy tolerantnějších křesťanů zmírnit tato razantní prohlášení jsou podle ateistického profesora změkčováním biblického obrazu světa. „Umírnění teologové, kněží a věřící, kterým Robertson vadí, se snaží věci uhlazovat, ale Robertson jenom říká totéž co Bible. Televizní evangelista nastavil zrcadlo tvrdosti křesťanské teologie a vy, liberálové, nevíte, co s tím,“ burácí profesor Dawkins.


Kritizuje kazatele, ale sám káže

Dawkins je militantním ateistou – v knize Boží blud z roku 2006 vyzval ateisty k radikální kampani vůči náboženstvím. Oxfordský teolog skotského původu Alister McGrath naopak v knize Dawkinsův Bůh: Geny, memy a smysl života obvinil vědce, že se vůbec nevyzná v křesťanské teologii a zbytečně zesměšňuje věřící.

V obsáhlé internetové debatě čtenářů pod článkem v Timesech zaznívá podpora Dawkinsovi, ale i výtky, že se „z profesora stal prvotřídní kazatel“, který sám podlehl „obsedantnímu zaujetí hříchem – ovšem domnělým hříchem křesťanů“. Další jej upozorňují na záplavu biblických textů, které jeho zkratové spojení mezi hříchem a trestem zpochybňují. „Článek by se měl raději jmenovat: Slyšte, jak Dawkins záměrně zkresluje problém,“ myslí si další čtenář.

Timesy závěrem připomínají, že 80letý Pat Robertson patří k vlivné křesťanské pravici v USA. V poslední době předvídá, že Spojené státy podlehnou socialismu, a v rámci fundamentalistického výkladu Písma tvrdí, že bitva u Armageddonu nebude vybojována u historického Megidda, nýbrž přímo v Jeruzalémě.

Na Haiti žije podle odhadů 80 procent katolíků a 16 procent protestantů, přičemž polovina populace praktikuje temný fetišistický kult vúdú.

Foto: Richard Dawkins, Wikipedia.org


Rostislav Matulík je spolupracovníkem Českého rozhlasu 6 (www.rozhlas.cz/cro6)