Ten příběh je znám: Král Herodes ve stavu opilosti slíbí své nevlastní dceři Salomé, že jí splní jakékoliv přání do polovice království. Ale Salomé místo, aby se ze slibu těšila, ho podrazí. Na radu své matky žádá na králi hlavu Jana Křtitele. Že šlo o hanebnost, o tom není sporu. Král Jana Křtitele obdivoval a chránil ho, protože to byl člověk ušlechtilý, ale nyní se domníval, že královské slovo musí být splněno, i kdyby to mělo být proti jeho svědomí … tedy Bible říká, že mu vlastně o svědomí tolik nešlo, spíše před spolustolovníky se obával, aby nepřišel o tvář. Poslal tedy kata, dal Jana stít a hlavu daroval Salomé na stříbrné míse.

Když na našich terapeutických skupinách čteme tento příběh, vyvolává to vždy velké rozhořčení. Na Salomé, že krále podrazila, na Heroda, že se jejímu podrazu nedokázal statečně postavit. Slib ke zlému nezavazuje. Nikdo není povinen dodržet takový slib. Není odvahou umlčet své svědomí, naopak, jde o zbabělost. Král Herodes zklamal. Měl projevit mravní odvahu a ve jménu dobra a spravedlnosti měl slib, do kterého ho zapletla proradná Salomé, NEDODRŽET.

V podobné situaci jako dávný král Herodes stojíme v současné době my, respektive náš stát. V jakémsi stavu zelené přiopilosti slíbil platit velké peníze majitelům slunečních elektráren – to je ta dnešní Salomé – ale slib se mu vymkl z rukou. A teď to vypadá na nevídaný problém. Zdražení elektřiny pro podniky o 17 procent nakonec zaplatíme všichni, protože vstupy se promítnou do cen, bude se míň kupovat, tím stát přijde o daně a hrozí také smrt, tentokrát smrt ekonomická. A to jen proto, že si chytráci – a Salomé je proti nim naprostý žabař - namastí kapsu z úradku poslanců, kteří zvedli ruku za nejhanebnější věc od vzniku novodobého českého státu.

Co teď? Nápady jsou všelijaké. Když ale o tom mluvíme na našich skupinách, zdá se, že z hlediska Bible je to jasné – skutečnými králi jsou ti, kdo se dokáží postavit na stranu svědomí, morálky a spravedlnosti. Stát je tu od toho, aby spravedlnost držel, aby držel právo a majitelům zlodějských elektráren nezaplatit nic.

 Dávný Herodes měl mít odvahu odmítnout splnit slib, který dal z neuváženosti a který byl zneužit proti nevinnému. Stát by měl mít odvahu učinit totéž. Nakonec možná budeme všichni platit za prohrané arbitráže, protože to je očividné selhání v ochraně investic. Ale nestojí to za pokus? A nestojí to za zachování tváře a cti? Konec konců co můžeme prohrát? Prokážeme-li se jako zbabělci už zde a nyní, platit budeme všichni tak jako tak.

Autor je lékař a psychoterapeut. Články v rubrice Areopag vyjadřují osobní názory autora, titulky redakční.

K článku můžete vyjádřit svůj názor v diskuzním foru?