Malý kvítek
se znamením jara,
vrostlý do mých nohou
po bratrových polibcích
nekonečné lásky.

Naučila ses nahlas říkat tátovy verše,
zachraňovat Ježíška
i schovávat ve sprchovém koutě,
kde jsi s potutelným úsměvem posílala šampón
do náruče oceánu.

Začali jsme spolu chodit do kina na pohádky,
které jsi ozvláštnila prosbami
o pití, záchody,
o pití, záchody,
o pití…

Malé ruce mě dlouze objaly,
a já si zamiloval rty,
které dopadly před každým jídlem
na neoholenou tvář
po slově
Amen.

Pro dnešní noc
ses rozhodla ustlat v mém náručí,
v pelíšku,
který jsem ti vystlal listy mateřídoušky
a levandule z Provence
pro malé princezny
z nových knih de Saint-Exupéryho.

Báseň z třetí básnické sbírky Tomáše Zdechovského nazvané Intimní doteky.