Postihne 20% daň DPH (stejně jako 14% či 17%)  i vydávání Biblí a křesťanské literatury? Pokud rozum našeho státního aparátu zůstane stát, jistěže ano. Vydávat se ovšem nepřestanou, jejich objemu i sličnosti vydání se daň nejspíš dotkne. Nový překlad Bible však právě přichází na trh! A co se ceny týče, kdo si ji „předobjedná“ v březnu, vyjde ho podstatně levněji.

SLOVO NA CESTU (SNC) je tím titulem, překladem, který mohl být znám zatím jen částečně, vydáním Nového zákona. Starý zákon je již dnes doplněn. Bible v tomto podání nyní vychází kompletně. Ke kterému překladu ji přirovnat? Vyšla jich v poslední době celá řada; Jeruzalémská s výkladovými poznámkami, „Jednadvacítka“, Synoptika Českého ekumenického a Kralického překladu, Český studijní překlad... A připravuje se i doplněný Bognerův překlad, zatím k dispozici jen s liturgickými texty pro užití v Římskokatolické církvi. Navrch k tomu se po desetiletích netrpělivě očekává vydání nejnovějšího, důkladného moderního biblického slovníku. Čím pak přispěje v té kolekci Slovo na cestu, vydané Českou biblickou společností?

Docela jednoduše by se dalo povědět, že svým pojetím je nejblíže překladu Nového zákona Ondřeje Petrů, jenž byl pověstně lidovější, přece však tlumočený vybranou mluvou. Teologicky poněkud přesnější. Avšak lámeme-li si někdy hlavu, jak přiblížit druhým ten či onen důraz Písma svatého, stojí zato po SNC sáhnout a nejednou vám verš či oddíl nově zajiskří. Tendenci má ovšem až ilustrativní. Vychází, dle toho, co víme, z anglického překladu, s přihlédnutím k řeckému i hebrejskému textu. Zde je určitá podoba s původně francouzským textem Jeruzalémské. Ta dosti nešťastně nezvolila pro český překlad „Hospodin“, nýbrž „Jahve“. A SNC vychází zase vstříc i vizuálnímu dojmu, když volí ilustrace v podobě moderních, ale srozumitelných „náčrtů“, někdy až příliš napovídajících. Je ověřeno, že sám text i obrazová stránka výrazněji osloví netradičního čtenáře Bible. Toho, kdo ji bere poprvé do ruky, a není ani věřící. Ukázku textu i kreseb můžete nahlédnout.

A závěrem: toho, kdo si SNC objedná již nyní, přijde na pouhých 298 Kč. Tyto výhodné objednávky budou ukončeny 31. března 2011.

Prodejní cena na trh uváděné, ilustrované Bible, bude 498 Kč. Je ji možno objednat, po celý březen, za speciální cenu, a to prostřednictvím webového formuláře přímo na stránkách České biblické společnosti - www.dumbible.cz, v sekci obchod, nebo písemně odesláním objednávky prostřednictvím pošty (na adresu: Česká biblická společnost, Náhorní 12, Praha 8, Kobylisy, 182 00), nebo e-mailu (obchod@dumbible.cz). A našim čtenářům přejeme šťastnou cestu s touto „cestovní“ Biblí.

Jan Kašper je evangelický farář v Brandýse nad Labem