V pondělí 23. května byl Pánem z tohoto světa povolán královéhradecký arcibiskup Karel Otčenášek. Dle vyjádření Vojtěcha Macka z královéhradeckého biskupství zemřel tiše zaopatřen svátostmi ve 21.45 hodin v biskupské rezidenci v Hradci Králové.

Rozloučení se zesnulým arcibiskupem Karlem Otčenáškem se uskuteční při pontifikální bohoslužbě v pátek 3. června 2011 v 10 hodin v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové. (V přípravě je přímý přenos televize Noe.)

Významná data z života arcibiskupa Karla Otčenáška

Karel OtčenášekKarel Otčenášek se narodil 13. 4. 1920 v Českém Meziříčí. Na kněze byl vysvěcen 17. 3. 1945 v Římě po absolvování Lateránské univerzity. V letech 1949 až 1950 - byl vicerektorem Biskupského semináře v Hradci Králové.

Léta komunistických vězení a šikany

Po jmenování Svatým stolcem byl 30. 4. 1950 biskupem Mořicem Píchou vysvěcen na biskupa - bez vědomí a souhlasu komunistické vlády. Vzápětí byl komunistickou mocí násilně převezen do kláštera Želiv (11. 7. 1950), kde byl internován mj. i s pozdějším kardinálem Františkem Tomáškem. V r. 1954 byl odsouzen ke 13 letům vězení, které strávil na Mírově, Leopoldově a Valdicích (známých Kartouzích).

V květnu 1962 byl po zásahu papeže Jana XXIII. propuštěn na amnestii a pracoval jako dělník v mlékárně v Opočně. Od 1. 4. 1965 mu bylo umožněno působit v pastorační službě, ale pouze jako duchovnímu správci farnosti Trmice u Ústí nad Labem v litoměřické diecézi, přestože byl v té době apoštolským administrátorem královéhradecké diecéze.

Karel OtčenášekBěhem tzv. "Pražského jara" se mohl vrátit do své diecéze, ovšem pouze jako administrátor farnosti Plotiště nad Labem. V rámci "normalizace" byl opět donucen opustit svou diecézi (v říjnu 1973) a vrátil se do již známých Trmic.

Biskup královéhradecký

Uznávaná osobnost

Mons. Karlu Otčenáškovi byla udělena řada uznání a cen státními i jinými institucemi. Mj. prezident republiky Václav Havel propůjčil 28. října 1995 biskupu Karlu Otčenáškovi Řád Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy "za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva". V témže roce mu Vysoká škola pedagogická v Hradci Králové udělila čestný titul "Doktor honoris causa pedagogických věd".

Obdržel též Zlatou medaili Univerzity Karlovy a nejvyšší skautské vyznamenání. Jedno z posledních ocenění obdržel od města Hradec Králové, a to "Cenu Dr. Františka Ulricha" za jeho celoživotní přínos městu.

Zdroj: Církev.cz, diecezehk.cz

K tématu viz též naší zprávu z úterní noci, vyjádření pražského arcibiskupa Dominika Duky, královéhradeckého hejtmana Lubomíra France a prezidenta Václava Klause.