Pohřeb arcibiskupa OtčenáškaHradec Králové se dnes v katedrále sv. Ducha rozloučil se svým emeritním biskupem Karlem Otčenáškem. Během obřadu zaznívaly především díky a vděčnost, které arcibiskupovi přišly vyjádřit významné osobnosti z církevního, veřejného života i prostí věřící. Po skončení zádušní mše svaté, kterou sloužil Mons. Jan Vokála a pohřebních obřadech bylo tělo zesnulého uloženo do krypty v presbytáři katedrály.

Pontifikální mši předcházelo několikaminutové vyzvánění zvonů, které následoval průvod do katedrály sv. Ducha. Posledního rozloučení se zúčastnili například pražský arcibiskup Dominik Duka, ministři Leoš Heger a Miroslav Kalousek, apoštolský nuncius v ČR arcibiskup Diego Causero, primátor Hradce Králové Zdeněk Fink, představitelé Konfederace politických vězňů, Orla, Junáka a také většina českých a slovenských biskupů. Lidé, kteří se nevešli do katedrály, sledovali mši na velkoplošné obrazovce nebo v kostele Panny Marie na Velkém náměstí.

Burcoval lidi, aby si i během období nesvobody uhájili svou víru

Pohřeb arcibiskupa OtčenáškaBěhem kázání pražský arcibiskup Dominik Duka mimo jiné připomněl Otčenáškův odkaz všeobecného, svatodušního a všelidského spřátelování, jeho důraz na svobodu a lásku k vlasti. V závěru bohoslužby zazněly kondolenční pozdravy. Apoštolský nuncius Diego Causero přečetl pozdrav papeže Benedikta XVI., který ocenil věrnou, radostnou a pracovitou službu arcibiskupa Otčenáška. Za Konfederaci politických vězňů se přišla rozloučit předsedkyně organizace Naděžda Kavalírová. Zastupitelka severočeského města Trmic Marie Gottfriedová, ve kterém byl Karel Otčenášek 20 let ve vyhnanství, poděkovala za strhující příklad člověka, který se nenechal zlomit a který s elánem a houževnatostí burcoval lidi, aby si i během období nesvobody uhájili svou víru.

Ministr financí Miroslav Kalousek zdůraznil, že naše země potřebuje statečné chlapy a morální vzory jakým byl biskup Karel. Zároveň ho vyzdvihl jako vzor lásky a naplno vykonávaného povolání služby druhým. Kondolenční slova prezidenta republiky Václava Klause a jeho manželky Livie tlumočil ředitel protokolu Kanceláře prezidenta republiky Jindřich Forejt.

Pohřeb arcibiskupa OtčenáškaPo mši průvod vynesl rakev před katedrálu, kde se s Karlem Otčenáškem, který byl 23. biskupem královéhradeckým, mohli věřící rozloučit naposledy. Následnému uložení do krypty již přihlíželi pouze jeho nejbližší. V kryptě hradecké katedrály jsou ostatky některých hradeckých biskupů, ostatní jsou pohřbeni v Chrasti u Chrudimi, kde dříve měli biskupové letní sídlo, připomněl ČTK biskupský sekretář Vojtěch Macek.

Duka: Na něj nezapomene nikdo, kdo se s ním setkal nebo kdo o něm slyšel

"Myslím, že k němu budeme trvale vzhlížet s obdivem, vděkem, poděkováním a pokorou. Jeho hluboký otisk v dějinách našeho města je nezaměnitelný a již dnes je trvalý a věčný," řekl primátor Hradce Králové Zdeněk Fink.

"Já se domnívám, že na něj nezapomene nikdo, kdo se s ním setkal nebo kdo o něm slyšel. Zapsal se nejen jako církevní činitel, ale jako člověk, který opravdu měl vždy zájem o druhé. Církev chápal jako instituci, která má sloužit člověku," řekl po pohřbu Duka novinářům.

Otčenášek zemřel v pondělí 23. května ve věku 91 let, byl druhým služebně nejstarším biskupem na světě.

Rozsáhlou fotogalerii z pohřbu arcibiskupa Otčenáška naleznete na adrese www.facebook.com/christnet

V článku byl využit zpravodajský servis ČTK a informace poskytnuté královéhradeckou diecézi.

Foto autor.