EgyptZatímco náboženské nepokoje v Egyptě pokračují, organizace Release International vítá kroky k ukončení diskriminace, pod kterou se nachází egyptská křesťanská menšina, ale zároveň věří, že je třeba udělat ještě více. Prozatímní vláda zvažuje zmírnění předpisů ohledně zákazu výstavby a oprav kostelů bez prezidentského povolení. Egyptský Nejvyšší správní soud také vydal nařízení, podle něhož se povoluje křesťanským konvertitům, aby ve svých průkazech totožnosti a rodných listech měli uvedeno, že jsou křesťané.

Andy Dipper, výkonný ředitel Release International, k celé věci řekl: „Možná to jsou malé kroky k řešení neopodstatněné právní diskriminace egyptských křesťanů, ale jsou to kroky správným směrem.“ Proti této jiskřičce naděje se ovšem staví obnovené násilí vůči křesťanské komunitě – vypalování kostelů a nepokoje kvůli obviněním z násilné konverze. Egypt je stále vysoce nestabilní a mezináboženské konflikty se jen pomalu zmírňují. Volby jsou plánovány na září a někteří prodemokratičtí kandidáti požadují, aby byla přepsána ústava ještě před těmito volbami.

Prozatímní ústava, vypracovaná po pádu prezidenta Husního Mubaraka, zakazuje diskriminaci a garantuje svobodu náboženství. Ale zároveň prohlašuje islám za hlavní náboženství Egypta a určuje právo šaría jako základní zdroj pro egyptskou legislativu. „A v tom je háček,“ říká Andy Dipper, „protože křesťané jsou často považováni za druhořadé občany těmi, kdo odmítají tolerovat jinou víru než tu svoji. Tato právní diskriminace minoritní křesťanské komunity se musí zastavit a úřady musí okamžitě jednat a zabezpečit právo křesťanů žít pokojně v egyptské společnosti."

Egypt byl převážně křesťanský až do islámské invaze v roce 639 n.l. Dnes tvoří Koptové a ostatní křesťané pouze deset procent egyptské populace. Je jim upíráno právo na politickou reprezentaci a jsou diskriminováni i v oblasti vzdělání a zaměstnání. Na konci června rozvášněný dav raboval a vypálil křesťanské domovy a obchody ve vesnici v západní Kolosně v provincii Minya. Pět dní před touto událostí dav zničil sedm křesťanských domovů poblíž Sohágu, 390 km jižně od Egypta, jen kvůli tvrzením, že křesťané staví kostel. A 23. června ozbrojený dav obklíčil kostel sv. Jiří ve vesnici Beni-Ahmed al-Gharbiva, asi 200 km jižně od Egypta. Kazateli Gorgy Thabetovi vyhrožovali smrtí, pokud neopustí vesnici. Odpůrci pastora Thabeta jsou podle všeho nekompromisní salafisté, skupina, která si bere za vzor rané generace následovníků islámu. Po pádu prezidenta Mubaraka se vyskytlo již několik útoků salafistů na křesťany.

V květnu bylo při nepokojích v káhirské oblasti Imbaba zabito 12 lidí kvůli zvěstem, že islámská žena je násilím držena v kostele. Více než 230 lidí bylo zraněno a kostel sv. Marie byl těžce poničen ohněm. „Křesťané čelí vzrůstající nejistotě v Egyptě a úřady musí zakročit a zastavit násilí,“ říká Andy Dipper.

Release International spolupracuje s International Leadership Institute na vytvoření svého prvního Arabského tréninkového programu pro křesťanské vedoucí. Partneři organizace Release International poskytují bezpečné ubytování Egypťanům, kteří přijali křesťanství a jejichž život může být v ohrožení.

přeložila Pavlína Špačková, foto: Mlada Mikulicová