Milánská arcidiécéze - asi 5 miliónů věřících - přivítala svého nového pastýře. Pontifikální bohoslužby v katedrále lombardské metropole se zúčastnilo 8 tisíc věřících, na náměstí její průběh sledovaly na maxiobrazovkách asi 3 tisíce. Novinářů bylo akreditováno 200. Několik televizních kanálů vysílalo obřady v živém vysílání. V dómě bylo u oltáře 5 kardinálů, 36 biskupů a na místech k tomu vyhrazených stovky kněží, řeholníků a řeholnic. 

V době od 30.5.-3.6.2012 se bude v Miláně konat VII. Mezinárodní setkání rodin. Svoji účast též přislíbil i Svatý otec Benedikt XVI.

V neděli 25. září 2011 ve 14.00 hod. přijel kardinál Angelo Scola do svého rodného městečka Malgrate (Lecco), aby se v kostele sv. Leonarda společně pomodlil se svými příbuznými, přáteli a sousedy, kteří ho přišli pozdravit. Po úvodních obřadech vstoupilo do presbytáře několik desítek ministrantek a ministrantů a v bezprostřední besedě mu položili několik otázek. Kardinál ve svých odpovědích zavzpomínal na dobu, kdy on sám sloužil u oltáře jako ministrant, i když tehdy bohoslužby začínaly již v šest hodin ráno. Připomněl i svůj celoživotní a nezapomenutelný zážitek, kdy jako malý chlapec ve tři hodiny ráno viděl na klekátku před oltářem  modlit se milánského kardinála Schustera, který se za celou hodinu ani jednou nepohnul. Malý chlapec Angel v tom okamžiku ucítil Boží přítomnost a tato příhoda pro něho byla rozhodující na cestě ke kněžství. Vyzval všechny přítomné mladé lidi, aby se nebáli odpovědět na Boží volání. Při tom řekl, že dnes, když někdo řekne svým rodičům, že se chce zcela zasvětit Bohu v kněžské či řeholní službě, tak pak pro mnohé otce a matky se to rovná sdělení, že jejich dítě má rakovinu... To ukazuje na velkou transformaci italské společnosti ve smyslu sekularizace a ztráty tradičních katolických hodnot,  jako může být např. volba celibátu.

Druhým zastavením byla návštěva milánské basiliky sv. Eustorgia, kam kardinál Scola dorazil podle starobylé tradice  ve  stejný den přesně v 16.00 odpoledne, aby se setkal s mnoha katechumeny, kteří pocházeli z různých farností diecéze. Zde byl přivítán milánským starostou Giulianem Pisapiem. Pod chrámem se nachází starý hřbitov, kde jsou ostatky prvních křesťanských mučedníků.  Angelo Scola obdržel jako dar stříbrnou nádobu s hlínou z tohoto pohřebiště. 

Konečnou zastávkou pak bylo náměstí před milánským Dómem, kde kardinála očekávala čestná vojenská a hudební jednotka a byl přivítán nejvyššími autoritami veřejného a politického života. Přesně v 17.00 začala slavnostní pontifikální bohoslužba podle ambrosiánského ritu. Po zpěvu Kyrie eleison nový arcibiskup přijal od svého předchůdce berlu sv. Karla Boromejského. V kázání se novopečený milánský metropolita po úvodní exegezi příslušných biblických textů, zamýšlel nad slovy arcibiskupa Giovanniho Battisty Montiniho, která napsal již v roce 1934: "Kristus je neznámý, zapomenutý, nepřítomný ve velké části dnešní kultury". Mladý kněz - budoucí papež Pavel VI. si byl podle Angela Scoly vědom toho, že "křesťanství, které nevstupuje do všech sfér každodenního života lidí, nestává se kulturou a není schopné žádné komunikace. To ve svých důsledcích vede k oddělení víry od reálného života. Jak pak Pavel VI. zdůraznil ( Evangeii nuntiandi 22): tato tendence vede k masivnímu odpadu od praktikování křesťanství s vážnou ujmou v osobním i společenském životě církve a občanské společnosti." Dvacetiletá biskupská zkušenost Angely Scoly s bolestí může tuto diagnózu jenom potvrdit.

 Proto nový arcibiskup zdůraznil, že: "nemáme zde dole trvalý domov, ale jdeme vstříc věčnému životu (Ž 13,14). Je nutné tedy být člověkem prozíravým, který myslí na budoucnost a slyší Boží slovo a uvádí jej do praxe (Mt 7.24). V závěru své homilie, kterou kardinál četl, zdůraznil význam plánovaného VII. Mezinárodního setkání rodin, které se bude konat v květnu roku 2012 v Miláně, na které je třeba se připravovat již nyní.

Po bohoslužbě kardinál vyšel před katedrálu na náměstí, kde ho mnohatisícový dav přívítal neobyčejně bouřlivým a dlouhým potleskem, skutečně po italsku...  Nový arcibiskup  všechny přítomné krátce pozdravil a pak se odebral do svého paláce na slavnostní recepci.    
Pokud by příštím papežem byl Ital, pak velmi vysokou pravděpodobnost by jím mohl být právě kardinál Angelo Scola.

text a foto Petr Živný, korespodent Magazínu ChristNet.eu v Itálii, mezititulky redakční