Tea partyJsou Američané čím dál více religiózní, nebo se zvýšený důraz na náboženství promítá pouze do jejich politických projevů? Podle posledních průzkumů křesťanská víra mezi lidmi ve Spojených státech od 70. let klesá a věřící, kteří chodí pravidelně do kostela oproti minulosti daleko více podporují republikánskou pravici nebo konzervativní hnutí “Tea party”.

V důsledku toho je v politických kampaních daleko větší důraz kladen na náboženskou rétoriku, která pak navenek vytváří obraz silně křesťansky orientované společnosti. Rostoucí počet tzv. megakostelů s tisícovkami členů zároveň podporuje zdání, že většina Američanů chodí do kostela každý týden. To ale není úplně pravda, vysvětluje profesor sociologie a religionistiky Mark Chaves z Dukeovy university. Ve skutečnosti tak činí “pouze” každý čtvrtý v USA.

Michele Bachmannová, Rick Perry [letošní konzervativní presidentští kandidáti - pozn. překl.] a jim podobní politici apelují v současnosti na daleko menší tradičně orientovanou voličskou základnu, než jaká existovala v 70. a 80. letech. Z analýzy dat a informací nashromážděných mezi lety 1972 a 2008 podle profesora Chavese vyplývá, že Američané ztratili důvěru v náboženské vůdčí osobnosti a nechtějí, aby se politika míchala v tak velké míře s náboženstvím. Podle profesora Chavese se jedná o sílící odpor k trendu vnášení víry do politiky a naopak. Ten vzrůstal zejména v republikánském prostředí v 70. letech a je často spojován se jménem konzervativního reverenda Jerryho Falwella.

Sociologické výzkumy dále potvrzují, že na tyto odmítavé tendence má vliv i celá řada dalších faktorů jako zklamání z čelných osobností církví, politické skandály, rostoucí společenská různorodost v důsledku přistěhovalectví a smíšených manželství všeho druhu. V neposlední řadě svoji úlohu hrají také příslušníci mladší generace, kteří jsou poměrně vysoce vzdělaní a celkově liberálnější.

Článek přeložen z National Catholic Reporter / napsal Nicole Neroulias / Religion News Service, kráceno