Petr PithartMístopředseda Senátu České republiky Petr Pithart (KDU-ČSL) statečně hájil užitečnost seriózní politiky na farářské konferenci Poděbradského seniorátu Českobratrské církve evangelické v Nymburce. Budil však dojem, že sám je z dosavadního vývoje unaven a v mnohém zklamán. Ovšem - prorůstání byznysu do politiky a korupční jednání se shodou okolností, právě v posledních týdnech, stalo nanejvýš aktuálním tématem. Pan senátor to před lety zažil na vlastní kůži, když ohlásil pokus o uplácení, dokonce s obdrženým lístkem, na němž byla nabídnutá suma od konkrétní osoby - a stíhání bylo přesto zastaveno.

Ideologizace ohrožuje věrohodnost politiky

Co ohrožuje věrohodnost politiky a zdravé ovzduší ve společnosti nejvíce? Podle Petra Pitharta jsou to nejen zmíněné, zlé excesy, nýbrž ideologiace politiky. Ideologie v politice nemá co dělat. Jakmile se do ní vmísí, jsme na té nejhorší cestě; pak lze nastolovat ve společnosti diktát, vycházející z dané ideologie, budující stát (svět), jako ten nejlepší, ze všech myslitelných světů. Čistá Ideologie je vposled protikladem politiky. V politice musí být místo pro různé názory. Nemá v ní jít o hledání poslední a jediné pravdy, nýbrž je třeba pátrat po přijatelných řešeních. Politika se má se vyhýbat náhlým zvratům a navazovat na to nejlepší, čeho již bylo dosaženo. Odtud odpor k velkým myšlenkovým konstrukcím, jež změní svět.  Nastoupí-li ideologie na místo, jež náleží politice, bývá to cesta do pekel, ať už ve fašizujícím, či bolševickém hávu. V naší zemi mu velice vadí zaměňování nacismu s fašismem; to druhé je reálným nebezpečím. Ostatně fašismus se uhnízdil na desetiletí ve Španělsku, Portugalsku, jistě také v Paraguayi. Navíc tamní diktátoři byli podporováni svobodným světem.

V našem prostředí je podle Petra Pitharta zkázonosným předělem oddělení moci od odpovědnosti, což narušuje politiku jako takovou. Podobně zde prorůstá byznys do politiky. V ekonomice je neblahým jevem anonymita, kdy nikdo neví, ani nechce vědět, kdo prostředky a firmy vlastní a ani odborníci se již nevyznají v přílivech virtuálních peněz, jež se přelévají a všelijak kamsi odkloňují. Dostáváme se tak na pomezí, kde jsme ohrožováni tlakem globalizace. Zároveň však, v evropském prostředí, je naše země do jisté míry chráněna valem Evropské unie.

Němečtí antifašisté by měli být odškodněni

Senátor Pithart se také vyjádřil k problematice odsunu německých obyvatel po II. světové válce. Bývá mu vytýkáno, že se vyslovoval z morálních pozic, ale praktická a politická řešení mu scházela. Vyjádřil se proto jednoznačně, že vždy poukazoval na potřebu odlišit naše německé odpůrce fašismu a ocenit je. Mnozí však byli trestáni a vysídleni s ostatními, dle principu kolektivní viny. Nedostali žádné odškodnění, a pokud na ně již konečně budou mít nárok, tak dříve zemřou, než je obdrží.       

Petru Pithartovi je osobně nejbližší styl politiky britské, navazující bez velkých otřesů na předchozí stav, takříkajíc pozvolným vývojem při celospolečenské shodě. Přejeme mu proto: „Hlavu i srdce vzhůru!“

Jan Kašper je farářem Českobratrské církve evangelické v Brandýse nad Labem. Foto autor.