kostel v Holanech, foto: Jan Kirschner

Šťastné, veselé a požehnané vánoční svátky a hodně štěstí, radosti, zdraví a Božího požehnání v roce 2012
přeje všem svým čtenářům a dobrodincům 
redakce portálu ChristNet.eu.

Merry Christmas and Happy New Year in many languages