Čechy a Morava se mnohokrát staly centrem duchovního dění Evropy. Rostly zde vznešené a krásné architektonické stavby, rozvíjela a prohlubovala se vzdělanost. Svědectvím o dávných dobách jsou dodnes místa, která v každé generaci vždy znovu a znovu přitahují ty, kdo se snaží pochopit víc – nebo aspoň na chvíli uniknout z ruchu tohoto světa. Tato místa jsou snad ve všech českých a moravských městech, městečkách, vesnicích i ve volné krajině. Na těchto místech stojí katedrály, kláštery, školy, kostely, modlitebny, synagogy, hřbitovy nebo jen drobné kapličky, smírčí kameny či křížky kdesi v polích.

Vydejte se poznávat příběhy téměř zapomenuté, oživovat myšlenky, které hýbaly historií Čech a Moravy, Evropy, ba celým světem. Dotknout se prastarých kamenů, budov a soch, které jsou už po staletí svědky velkých dějin, úchvatných a vznešených příběhů. Magni, to jsou cesty s příběhem.

Nejgeniálnější z českých barokních stavitelů

Snad nejgeniálnějším z českých barokních stavitelů a architektů byl Jan Blažej Santini-Aichl. Ve svém díle dokázal tento částečně chromý umělec spojit starobylou gotickou tradici s dynamickou a progresivní koncepcí architektury baroka, a tím se nesmazatelně zapsal nejen do učebnic dějin umění, ale především do podoby české a moravské krajiny. Za svůj poměrně krátký život vytvořil Santini téměř 80 staveb – od malých kapliček a kostelíků přes šlechtické paláce a zámky až po fascinující poutní místa a monumentální klášterní chrámy. Jeho skvostné stavby najdeme napříč celou naší vlastí, od západu na východ. Z nepřeberného množství těchto perel 18. století jsme pro Vás vybrali ty nejznámější a nejvýznamnější. A tak pojďte a putujte s námi… za géniem Jana Blažeje Santiniho.

Historický kontext
Po skončení třicetileté války nastává velká epocha obnovy země ve znamení barokního slohu. Ten se snaží vyjádřit Boží velikost a krásu skrze mohutnost chrámů a řemeslnou dovednost. Prožívání víry otevírá i přírodě i krajině. Česká země je proto posetá kapličkami, křížky, poutními cestami, rozsáhlými zahradami a parky. Nejznámější barokní umělci, mezi něž u nás zcela jistě patřili Jan Blažej Santini či Kilián Ignác Dientzenhofer, se snažili vyjádřit Boží svatost a velikost sakrálními stavbami.

Charakteristickým rysem katolického barokního života se staly náboženské poutě, které měly demonstrovat duchovní jednotu lidu. A česká poutní místa přejímala inspiraci z nejvýznamnějších poutních míst Evropy.

Turistické trasy Magni

Santini na Plzeňsku
Výchozí místo: Plzeň
Doprava: auto, vlak, bus
Časová náročnost: 1 - 2 dny
Místa: Kladruby, Ostrov u Stříbra, Plasy, Mladotice, Mariánská Týnice Kompletní itinerář na www.magni.cz/1751

Santini na Ždársku
Výchozí místo: Plzeň
Doprava: auto, vlak, bus
Časová náročnost: 1 - 2 dny
Místa: Žďár nad Sázavou, Zvole, Obytčov, Ostrov nad Oslavou Kompletní itinerář na www.magni.cz/1766

Magni TOP Santini

Benediktinský klášter Kladruby
Plzeňský kraj (otevřeno květen–září denně mimo pondělí 09:00–16:00, duben a říjen jen o víkendech a svátcích)

poutní místo Mariánská Týnice
Plzeňský kraj
(otevřeno denně mimo pondělí 09:00–15:00)

Chrám Nanebevzetí Panny Marie, Sedlec u Kutné Hory
Středočeský kraj
(otevřeno celoročně denně mimo neděle 09:00–12:00 a 13:00–17:00)

Premonstrátský klášter Želiv
Vysočina
(otevřeno duben–září denně mimo neděli 10:00–15:00, jinak po předchozí domluvě)

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou
Vysočina
(otevřeno květen–září denně mimo pondělí 09:00–17:00, duben a říjen jen o víkendech a svátcích)

Benediktinský klášter Rajhrad
Jihomoravský kraj

foto: Zelená hora -autor: Magni