Prastaré obchodní stezky do Čech a na Moravu přivedly židovské obyvatele, kteří se věnovali především dálkovému obchodu. Usazovali se ve městech, za Přemysla Otakara II. jsou jim uznána určitá práva.

Rabíni v českých zemích většinou pocházeli z nejrůznějších koutů Evropy a jejich myšlenky či spisy mnohdy předčily obecnou vzdělanost a udivovaly svou hloubkou. Velmi významným obdobím pro židovskou komunitu byla renesance a vláda císaře Rudolfa II., který s židovskou obcí a učenci udržoval čilé kontakty.

Náhrobní kámen rabi Löwa na Starém židovském hřbitově v Praze

Je to také doba legendárního Jehudy ben Becalela známého jako rabi Löw nebo také Maharal. Neprávem jej zastiňuje mytická postava Golema, kterého měl dle pověsti vytvořit. Rabi Löw byl však především výrazným učitelem, filosofem etiky, humanistou a také pedagogickým reformátorem, který se v mnohém shodoval s pedagogickými zásadami Jana Amose Komenského.

Rabi Löw, vlastním jménem Jehuda Liva ben Becalel, patří k nejvýraznějším a zřejmě také nejznámějším židovským osobnostem u nás. Ve světě je známý také pod akronymem MaHaRaL – náš velký učitel Rabi Löw (Liva). Přesto o něm víc nevíme, než víme. Jako by i jeho život svým způsobem patřil mezi střežená tajemství. Podle všeho se budoucí rabín narodil někdy mezi lety 1512–1525, a to buď v německém Wormsu, nebo podle jiných pramenů v polské Poznani. Není ani přesně známo, kde získal vzdělání, zda tomu bylo v ješivách, či zda se skutečně vzdělával sám. Jisté je, že se v roce 1553 stal vrchním moravským zemským rabínem, což by v případě narození až v roce 1525 znamenalo, že mu bylo pouhých 28 let. V Mikulově každopádně působil celých dvacet let. Z Mikulova odešel rabi Löw v roce 1573 do Prahy, kde také založil talmudickou školu, kterou téměř 10 let vedl. Z Prahy ovšem několikrát odchází kvůli sporům s představiteli místní obce.

Tento věhlasný učenec a pedagog, který proslul všestrannou vzdělaností (astronomie a astrologie, matematika, fyzika) a také znalostí kabaly, zemřel v Praze 17. 9. 1609 a je pohřben na Starém židovském hřbitově v Praze. Na jeho náhrobním kameni, ke kterému směřuje mnoho turistů, zájemců o význačné duchovní osobnosti nebo těch, kteří si zde přejí zanechat své přání, jsou slova, vystihující hlubokou úctu a vděčnost jeho současníků: „Vynikal moudrostí nad všemi, kdo učí a vykládají, nic neopomenul, malé a velké shromažďoval.“

Magni TOP místa židovské tradice

• Boskovice
Židovská čtvrť (volně přístupná)

• Praha
Starý židovský hřbitov (otevřeno denně mimo sobotu a židovské svátky, v zimním čase 09:00–16:30, v letním čase 09:00–18:00)

• Plzeň
Velká synagoga (Otevřeno od 1. 4. 2012 do 15. 10. 2012 mimo sobot a židovských svátků)

• Mikulov
Regionální muzeum o mikulovské židovské obci (v letech 2011–13 zavřeno z důvodu rekonstrukce)

• Mikulov Židovský hřbitov
(přístupno duben–červen a září–říjen denně mimo pondělí 10:00–16:00, červenec–srpen denně 10:00–12:00 a 13:00–18:00)

• Třebíč
Židovská čtvrť (volně přístupná)

• Polná
Regionální židovské muzeum (otevřeno květen–září denně mimo sobotu a pondělí 09:30–12:00)

Značka Magni propaguje Českou republiku jako destinaci, která má díky své dlouhé duchovní historii spojené s křesťanstvím a židovstvím svou přitažlivost jak pro domácí, tak zahraniční turisty. Magni | Cesty s příběhem vzniká za podpory Ministerstva pro místní rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu. Je realizován agenturou HelpTour v partnerství s agenturou Czechtourism. Asociací turistických informačních center, Asociací průvodců a Centrálou cestovního ruchu Východní Morava.

foto: wikipedia