Ve dnech 26. – 27. března se uskuteční konference „Multikulturalismus nebo transkulturní komunikace?“ Rozhovor s vedoucím pořádající katedry Kulturních a náboženských studií Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové dr. Tomášem Petráčkem přibližuje její program.

Na co odkazuje název konference?

Multikulturalismus„Multikulturalismus nebo transkulturní komunikace?“ má představovat českou reflexi nad tématem, které je hojně diskutováno v západní Evropě, kdy jak německá kancléřka Angela Merkelová, tak francouzský prezident Nicolas Sarkozy hovoří o konci multikulturalismu, či minimálně o jeho krizi. Chceme naznačit některá řešení, jak z krize ven a jak téma uchopit. I když odmítneme koncept multikulturalismu, tak problém soužití různých kultur tady zůstává, a nezmizí jen proto, že odmítneme jednu z koncepcí tohoto soužití.

Akci pořádá Katedra kulturních a náboženských studií, která před několika lety otevřela obor Transkulturní komunikace. Změnila se za tu dobu, třeba v souvislosti se společenskou diskuzí na toto téma, jeho koncepce?

Právě proto jsme do názvu konference k multikulturalismu dali alternativu v podobě transkulturní komunikace. Ukazuje se, že se koncepce našeho oboru v zásadě nezměnila, spíše se prohlubuje a zpřesňuje. Plně vyjadřuje přesvědčení, že aby člověk mohl žít v multikulturní společnosti, aby mohl akceptovat odlišnosti, uměl porozumět jiným kulturám a nereagoval na ně panicky nebo s obavami, tak se musí naučit pochopit a interpretovat vlastní kulturu. Předpokladem jakéhokoliv tolerance k odlišnosti, k jiným přesvědčením, vírám, kulturním zvykům je, že je člověk dobře zakořeněn ve své vlastní identitě a cítí se v ní dobře. Teprve ve chvíli, kdy rozumí vlastním rituálům, gestům, svátkům, tak teprve potom může bez obav přistupovat k poznávání cizí kultury.

Podařilo se pozvat zajímavé osobnosti ze zahraničí. Představíte je?

Významným hostem je bezesporu profesor Joseph Freise z Kolína nad Rýnem, který je celoevropsky uznávaným expertem na multikulturní a interreligiózní vzdělávání pracovníků v sociální sféře. Slíbil, že nám představí současnou diskuzi o soužití kultur, která probíhá v Německu, kde se toto téma stalo velmi žhavým a aktuálním. Jako dalšího bych zmínil profesora Benedikta Viviana. Dnes již emeritní profesor Jeruzalemské biblické školy přijede ze švýcarského Fribourgu. Je dlouhodobě známý jako odborník na otázky mezináboženského dialogu. Obzvláště milým hostem pak bude prezident nadace Ponad granicami, významný polský intelektuál Tomasz Dostatni, který se hodně zabývá aspekty křesťansko-židovského soužití a měl by nám představit Polsko jako zemi s multikulturní zkušeností. Obecně se málo ví, že právě Polsko bylo v minulosti územím, kde vedle sebe žili lidé různých kultur a náboženství a právě tento odkaz je v myšlení řady polských osobností dosud velmi přítomný.

Je konference určená pouze pro akademickou obec nebo ji může navštívit také hradecká veřejnost?

Univerzita se k pořádání konference postavila velmi velkoryse, a tak máme pro první den setkání k dispozici aulu a pro druhý dostatečně velký sál v budově společné výuky. Kdokoliv tedy může přijít bez obav, že by se musel někde hlásit. Můžeme mu zaručit, že se na konferenci dostane.