Kostel VinohradySlovinský architekt Josip Plečnik je v Česku znám jako autor úprav Pražského hradu z doby prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Tvář hlavního města ozdobil i další stavbou - kostelem Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad, který se stal dominantou Vinohrad a součástí panoramatu Prahy. Svatostánek byl posvěcen před 80 lety, 8. května 1932. Před dvěma roky vláda schválila jeho zařazení mezi národní kulturní památky.

Soutěž na výstavbu nového kostela byla vypsána v roce 1919, přičemž "Spolek pro vybudování druhého chrámu Páně na Královských Vinohradech" byl ustaven již v březnu 1914. Tehdy již respektovaný architekt se soutěže nezúčastnil, uspěli v ní však jeho žáci z Vysoké školy uměleckoprůmyslové, kde Plečnik v letech 1911 až 1921 přednášel. Později jej porota a údajně i sami účastníci soutěže vyzvali, aby návrh kostela začal zpracovávat sám.

Plečnik jej dokončil v roce 1927, když výrazně pozměnil svou původní vizi, která předpokládala velkorysé zastavění prostoru dalšími budovami včetně školy, obytných domů či vítězného oblouku. Důvodem byl nedostatek finančních prostředků na tak náročnou výstavbu, který také oddálil realizaci projektu. Plečnik vytvořil celkem tři projekty, a to bez nároku na odměnu. V konečném návrhu pak snížil předpokládané náklady zhruba na třetinu.

Základem financování výstavby kostela Nejsvětějšího Srdce Páně se stala takzvaná Beptovská nadace. Ta spravovala majetek (převážně polnosti) zámožného novoměstského radního Karla Leopolda Bepty, který jej daroval na církevní účely. Kromě tohoto hlavního zdroje financí pomohla celá farnost mnoha sbírkami, dary i loterií. Celkové náklady na stavbu dosáhly v té době přibližně 4,8 milionu korun. Realizace kostela byla zadána firmě Nekvasil z Karlína.

Základní kámen byl položen 28. října 1928, v den desátého výročí vzniku Československé republiky. Do roku 1932 na náměstí vyrostla monumentální postmoderní sálová stavba se širokou věží zčásti obložená kabřincem, zčásti bíle omítnutá. Při návrhu kostela se Plečnik údajně nechal inspirovat starokřesťanskou středomořskou architekturou. Chrám vysvětil pražský arcibiskup kardinál Karel Kašpar, který ve věži posvětil i šest zvonů.

Kostel VinohradyObdélníkový sál má rozměry 26 krát 38 metrů a je 14 metrů vysoký. Hlavní věž je zakončena třímetrovou měděnou bání se čtyři metry vysokým křížem a dosahuje výšky 42 metrů. Věž má rozměrné kulaté okno o průměru 7,6 metru, které zároveň plní funkci hodin. V podzemí je prostorná kaple s valenou klenbou, kterou současní architekti považují za Plečnikův nejspirituálnější prostor.

Interiér kostela, který z valné části vznikal až po vysvěcení, je stejně originální jako exteriér. Navrhoval jej sám Plečnik, po jeho návratu do rodné Lublaně převzal práce architektův pokračovatel Otto Rothmayer. Sochařská výzdoba je dílem Damiána Pešana, křížovou cestu namaloval František Doubek a barevnou výzdobu oken s motivem Srdce Páně navrhl Karel Svolinský. Varhany vyrobila kutnohorská firma Mölzer, zvony ulila brněnská dílna Rudolfa Manouška. Plečnik (1872 - 1957) navrhl i úpravu náměstí. Ta však nebyla nikdy dokončena, navíc realizované úpravy z větší části nepřečkaly pozdější výstavbu podzemních krytů a stanice metra.

Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně je označován za nejvýznamnější tuzemskou sakrální stavbu 20. století. Je mezi památkami, které mají rozpracovanou nominační dokumentaci pro zařazení na seznam světového dědictví UNESCO, kam by jej ČR ráda prosadila.

Foto: Zp / Wikipedia.org / CC-BY-SA-2.5