V pátek 1. června 2012 opět došlo k inspirativnímu setkání široké veřejnosti a dobrovolníků jednotlivých farností a sborů při příležitosti Noci kostelů. Noc kostelů byla pozváním pro každého, aby bez ostychu a bez zábran vstoupil do křesťanských chrámů a mohl obdivovat jejich duchovní a umělecké bohatství. Nešlo jen o setkání s krásou architektury či výtvarného umění a hudby, ale současně také s tím, co bylo inspirací pro jejich stavitele a co už po dva tisíce let do kostelů přivádí věřící.

Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla před sedmi lety ve Vídni. Za čtyři roky se akce spontánně rozšířila do celého Rakouska a v roce 2009 poprvé překročila hranice. Předloni se už Noc kostelů konala v celé České republice a loni také v několika desítkách kostelů na Slovensku. V sousední brněnské diecézi si letos prohlédlo 149 chrámů a modliteben 141.000 lidí, tedy o 3000 více než loni.

Pražská arcidiecéze

V pražské arcidiecézi bylo otevřeno 222 kostelů 11 křesťanských církví. Počet návštěvnických vstupů překročil 100 tisíc.

Jelikož bylo mnoho programů určeno dětem, začínalo se leckde již v odpoledních hodinách. Ještě než vyzváněním zvonů kostelů pražské arcidiecéze byla v 18.00 hodin Noc kostelů oficiálně zahájena, v mnoha kostelech již děti soutěžily, účastnily se výtvarných dílen či shlédly divadelní a jiná představení. Mnoho dětí se také podílelo na programech jako účinkující ve sborech či divadelních představeních.

Jako již tradičně byl největší zájem o kostely v centru Prahy, kde jsou soustředěny ty nejkrásnější církevní stavby, z nichž mnohé mají staletou historii. Celkem bylo během Noci kostelů otevřeno 119 chrámů v Praze a 103 církevních staveb mimopražských. Velké množství návštěvníků využilo možnost vystoupat na věže kostelů zpřístupněné mimořádně právě v rámci Noci kostelů. Veliký zájem byl o klášterní kostely, kde měli návštěvníci navíc možnost nahlédnout částečně také za klauzurní mřížku řeholníků a poznat něco z toho, jak žijí. Organizátoři v jednotlivých farnostech a sborech pečlivě počítali vstupy. Konečné číslo poprvé překročilo sto tisíc návštěvníků a zastavilo se na číslovce 100 544.

Kromě koncertů duchovní hudby, komentovaných prohlídek a rozličných expozic návštěvníci překvapivě vyhledávali také místa ztišení a meditace. Lidé mohly obdivovat starobylost klášterních knihoven, prohlédnout si liturgická roucha či poznávat křesťanské symboly. V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha pozdravil návštěvníky pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP. V Příbrami se biskup Václav Malý zúčastnil debaty.

Plzeňská diecéze

Čtvrtý ročník akce v Plzni a na území plzeňské diecéze zorganizovalo Biskupství plzeňské. Akce má ekumenický rozměr a zapojilo se do ní kromě katolíků dalších 8 církví.

Oproti loňské akci, kdy se zapojilo 94 kostelů a modliteben, letos jejich počet stoupl na 130. Tak se do chrámů mohli podívat i zájemci na mnoha nových místech. Stejně jako v minulých letech se akce těšila veliké přízni návštěvníků, kterých přišlo navzdory proměnlivému počasí na 25 000, z toho v samé Plzni kolem 13 000.

 K dispozici bylo celkem zhruba 650 různorodých programů, jak duchovních, tak kulturních: bohoslužeb, koncertů, komentovaných prohlídek, výstav, workshopů, divadelních představení, programů pro děti, zpřístupnění obvykle zavřených míst a mnoha dalších. Programy na jednotlivých místech připravovaly týmy dobrovolníků.

 V katedrále sv. Bartoloměje při této příležitosti biskup František Radkovský prosil o zvláštní požehnání pro rodiny s dětmi a přimlouval se za všechny, kteří prožili bolest ze ztráty svého dítěte. 

Signálem pro oficiální  zahájení Noci kostelů v Plzni bylo vyzvánění zvonů v 18:00 hodin ve všech kostelech, kde se konala akce. V katedrále sv. Bartoloměje pozdravili účastníky Noci kostelů jak Mons. František Radkovský, biskup plzeňský, tak primátor Plzně Mgr. Martin Baxa.

Olomoucká arcidiecéze

Noc kostelů v olomoucké arcidiecézi přilákala letos rekordní počet návštěvníků, kostely si prohlédlo téměř 67.000 lidí. Loni se akcí v církevních objektech zúčastnilo téměř 62.000 lidí.V arcidiecézi, do které patří větší část území Olomouckého kraje, celý Zlínský kraj a části okresů Svitavy, Ústí nad Orlicí, Vyškov a Hodonín, bylo otevřeno 185 kostelů.

Zcela zaplněný byl například prostor modlitebny Husova sboru v Olomouci, kde se Noc kostelů zahajovala. V samotné Olomouci se lidem otevřelo 21 kostelů, kaplí a modliteben. Například v Kroměříži bylo přístupných 14 objektů, devět kostelů v Prostějově. Návštěvníci dorazili i do menších sakrálních objektů.

Brněnská diecéze

V brněnské diecézi si zájemci mohli v noci na dnešek prohlédnout 149 chrámů a modliteben. Zaznamenaly 141.000 vstupů návštěvníků, tedy o 3000 více než loni.

Slavnostní ekumenické zahájení Noci kostelů v Brně se tentokrát konalo v modlitebně Bratrské jednoty baptistů, kde se sešli zástupci všech zapojených křesťanských církví.

Lidé mohli nejen vstupovat do potemnělých chrámů, ale v některých vystoupat i do jejich věží a pokochat se pohledem na noční osvětlení měst a obcí. V kostelech se konala také hudební vystoupení, videoprojekce o jejich historii a ochutnávky vín.

Stovky návštěvníků v Brně přilákala kaple Nanebevzetí Panny Marie na Veveří s vystavenou první kopií vzácného obrazu Madony z Veveří nebo kostel sv. Josefa na Josefské ulici, kde pořadatelé připravili kulturní program. Poprvé návštěvníci vstoupili také do vnitřních prostor dvora u kostela sv. Maří Magdalény v Brně.

Hudební nabídka Noci kostelů obsahovala gregoriánské chorály, klasickou duchovní hudbu a také písně z muzikálu Jesus Christ Superstar, které zazněly v brněnském kostele J. A. Komenského.

foto: kostel v Hrabové

Redakčně zpracováno podle ČTK a tiskového střediska ČBK.