Chanuka (hebrejsky: חֲנֻכָּה, doslova „zasvěcení“ nebo „dedikace“), známá také jako Svátek světel, je židovský svátek připomínající zázrak při opětovném vysvěcení druhého Chrámu po povstání Makabejských v 2. století př. n. l. Podle tradice byla v chrámu nalezena pouze jedna nádobka s olivovým olejem, který by vystačil pro menoru jen na jeden den, svícen však hořel osm dní. Proto se rituálně zapaluje po osm dní osm svící na památku tohoto zázraku, a to vždy po západu slunce. Rozsvícení svící na adventním věnci v křesťanské tradici tak nepřímo navazuje na tento prastarý židovský rituál.

Tento svátek není spojený s žádnými omezeními týkajícími se práce. Součástí svátku je také obdarovávání dětí a chudých. Patří k němu řada tradic a her. Teologicky je jeho smyslem připomenutí Boží věrnosti vyvolenému lidu, který i v čase útlaku nechává hořet „své světlo“. Oslava Chanuky začíná podle židovského kalendáře 25. dnem měsíce kislev, což podle gregoriánského kalendáře připadá na období od konce listopadu do konce prosince. 

 Chanuka jako židovské Vánoce?

 Někteří lidé považují Chanuku za cosi jako židovské Vánoce, ale to je spíše symbolická shoda okolností. "Jsou to svébytné tradice, které k sobě mají blízko pouze díky symbolismu světla a také díky tomu, že spadají zhruba do stejného období v roce," napsal bývalý předseda Společnosti křesťanů a Židů (SKŽ) Adam Boržič v rozhovoru pro Magazín ChristNet.eu.

Podle Boržiče dnes někteří teologové mezináboženského dialogu hovoří o „sdílené spiritualitě“ nebo dokonce o „vícečetné náboženské identitě“, což jsou fenomény, o kterých je třeba přemýšlet otevřeně a bez předsudků. "V mém okolí jsou někteří lidé, kterým je blízká jak křesťanská, tak židovská identita a pokoušejí se je nesnadně, leč odvážně skloubit. Myslím, že běžný křesťan může klidně slavit i svátky Chanuky. Zde není žádná teologická překážka. Pro židovského člena SKŽ by asi slavení Vánoc bylo složitější. Určitě by nemohl slavit „vtělení Božího Syna“, ale možná si může připomenout narození pozoruhodného židovského duchovního učitele," dodal Boržič.

Adam Boržič slaví Vánoce, ale židovské svátky k jeho životu patří – především ten nejdůležitější – každotýdenní – šabat. "Snažím se jej na svůj způsob také slavit, s evangelickým teologem Moltmannem (a vlastně i s adventisty) se domnívám, že tradice šabatu je s křesťanstvím nejen slučitelná, ale že je krásná a spirituálně nesmírně plodná," uzavřel svůj rozhovor pro ChristNet.eu Boržič.

Celý rozhovor s Adamem Boržičem si můžete připomenout zde. Společnost křesťanů a Židů letos pořadá pro veřejnost chanukový vánoční koncert tuto středu 12.12. od 18:30 ve velké posluchárně Evangelické teologické fakulty UK v Černé ul. 9 na Praze 1.

foto: wikipedie.com