Pravoslavní si zvolili nového metropolitu a pražského arcibiskupa, podle Simeona neplatně

Vladyka Jáchym, vlastním jménem Roman Hrdý
Autor: Petra Anna Cihlářová

Arcibiskup Rastislav se stal novým metropolitou Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku. Většinou 43 hlasů ze 49 přítomných delegátů ho v sobotu 11. ledna v budově sídla eparchie v Prešově zvolili zástupci 13. mimořádného sněmu. Ještě před zahájením sněmu se sešel posvátný synod, který je tvořen biskupy místní církve, a novým pražským arcibiskupem jmenoval dosavadního biskupa hodonínského a pomocného biskupa olomoucko-brněnské eparchie, vladyku Jáchyma.

Místo pražského arcibiskupa i stolec metropolity byl již 9 měsíců prázdný, poté co na něj rezignoval v dubnu minulého roku vladyka Kryštof. Ten odstoupil po reportáži TV Nova, podle které měl mít několik milenek a s nimi potomky. Kryštof ovšem všechna obvinění odmítl a již dříve uvedl, že je ochoten podstoupit rodičovské testy DNA. Nyní žije v monastýru Proměnění Páně v Těšově nedaleko Chebu.

Arcibiskup Simeon: Volby nejsou kanonické

Nemalá část delegátů, z původně pozvaných (65), ovšem na volební sněm vůbec nedorazila a volbu za neplatnou považuje olomoucký arcibiskup Simeon, kterého synod 9. prosince odvolal z funkce dosavadního metropolitního správce: “Rastislav byl protiprávně zvolen metropolitou v českých zemích a na Slovensku a můj bývalý pomocný biskup Jáchym bez mého vědomí, souhlasu a požehnání abdikoval na svoji funkci a byl jmenován lžisynodem, který jsem nesvolal, arcibiskupem pražským. A tyto volby, jak je nám oběma jasné, nejsou kanonické,” napsal den po volbě v dopise konstantinopolskému patriarchovi Bartolomějovi.

Pravoslavní si zvolili nového metropolitu a pražského arcibiskupa, podle Simeona neplatně

Vladyka Rastislav, arcibiskup prešovský
Autor: Eparchie-ob.cz

Patriarcha se již názorů olomoucko-brněnského arcibiskupa zastal v dopise z konce minulého roku, ve kterém označil jeho odvolání za neplatné a tehdejší jednání biskupů Rastislava, Juraje a Jáchyma vůči němu za nezdravé a svévolné. Právě na stanovisku cařihradského patriarchy teď závisí uznání celé volby, i když je místní pravoslavná církev autokefální (nezávislá), a není tak přímo závislá na stanovisku Cařihradu, jeho autorita je obrovská.

„Z celého srdce si upřímně přeji, aby po mé volbě nastal v naší církvi pokoj,” okomentoval svoje zvolení nový metropolita Rastislav pro slovenskou agenturu SITA. Svoji kandidaturu považoval za těžké rozhodnutí.

Arcibiskup prešovský a celého Slovenska Rastislav, vlastním jménem Ondrej Gont, je absolventem Pravoslavné bohoslovecké fakulty Prešovské univerzity v Prešově, absolvoval několik studijních pobytů v zahraničí, zejména v Řecku. Jméno Rastislav přijal při vstupu do mnišského stavu. Před svým zvolením arcibiskupem působil jako duchovní v Dětském domově sv. Nikolaje v Medzilaborcích. Arcibiskupem prešovským a Slovenska byl zvolen 20. října 2012.

Nejvyšší post v Pravoslavné církvi v Čechách a na Slovensku získal Rastislav ještě před dovršením 36 let. Funkce metropolity, stejně jako funkce biskupa je doživotní. Pouze ve vážných případech může posvátný synod odvolat biskupa, který není dlouhodobě schopen spravovat biskupství, například z důvodu věku či nemoci.

Nový pražský arcibiskup Jáchym, vlastním jménem Roman Hrdý, vystudoval gymnázium v Kroměříži. Po studiu pedagogiky (obor matematika a biologie) absolvoval civilní službu v pravoslavném klášteře. Následně studoval v Prešově a v Rusku teologii. Roku 1997 se stal v Rusku mnichem a roku 1999 byl vysvěcen na kněze. Roku 2003 se stal představeným monastýru svatého Gorazda v Hrubé Vrbce. Dne 14. února 2009 v chrámu sv. Gorazda v Olomouci byl vysvěcen na biskupa hodonínského, vikárního biskupa Olomoucko-brněnské eparchie.