Mít nohy na zemi a přitom nebát se mít hlavu v oblacích, aneb jak pozvedat duši z prachu

Irena Pulicarová je v současnosti moderátorkou a dramaturgyní TV NOE
Autor: Eva Hajšmanová

Točit interview s paní Mgr. Irenou Pulicarovou, Ph.D., známou moderátorkou a dramaturgyní TV NOE, znamenalo pro mne překonat velkou trému. Bylo k tomu třeba velké troufalosti, odvahy i zvědavosti. Současně však to byla příležitost ukázat našim čtenářům a posluchařům, že pro církev nepracují jen profesionální duchovní, nýbrž všichni ti, kteří dávají ve svém životě Ježíše Krista na první místo.

Irena Pulicarová po mnoha životních i profesionálních zkušenostech, jako např. spolupráci s Divadlem J. K. Tyla, s Klubem Komorního divadla v Plzni a  s Českým rozhlasem - Plzeň atd., zakotvila v týmu TV NOE. Absolvovala pražskou DAMU, na které vystudovala herectví se zaměřením na autorskou tvorbu pod vedením pana prof. PhDr. Ivana Vyskočila, Dr. h.c. Její disertační práce, kterou úspěšně obhájila v roce 2013, se zaměřila na homiletiku, která je "denním chlebíčkem" každého duchovního, ale ne vždy dosahuje náležité kvality. Nazvala ji "Sdělnost a věrohodnost v mluvním a osobnostním projevu současných českých kazatelů". Analyzovala a odborně posoudila homilie šesti katolických duchovních, např. Petra Beneše, Tomáše Halíka, Aleše Opatrného, Jiřího Paďoura a dalších.

O poodhalení tajemství této úspěšné moderátorky se snaží náš následující rozhovor: