Terorismus Islámského státu a sítě Al-Káida je zaměřen jak proti muslimům, kteří se řídí předpisy Koránu a neurážejí jiná náboženství, tak proti Západu a jeho hodnotám svobody. Jde tedy o dvojí válku. Píše o tom italský deník La Repubblica.

Svoboda je primární

Primární hodnotou Západu je svoboda, svoboda vyjadřování, vyznání a volného pohybu. Abychom mohli čelit této válce, potřebujeme jakési centralizované velení, nejen vojenské, ale i justiční, sociální a ekonomické, zahrnující základní princip jakési hranice dané provokacím, které by mohly vyvolat násilné reakce a změnit teroristickou mlhovinu na skutečné vojsko spojující v sobě taktiku mlhoviny s centralizovanou strategií, vojenskou přípravou, financováním a volbou cílů.

Válka má náboženské zabarvení: fundamentalisté útočí proti křesťanství jako proti prvnímu cíli, proti židům jako proti druhému, ale je tu i třetí cíl, a tím je laický stát.

Je papež František liberál? Může být muž církve liberál? Samozřejmě ano a evropská historie je plná mužů víry a zároveň liberálů, ale před Františkem dosud v čele římské církve nestál žádný liberální papež. Z mnoha stran byl obviňován, že je komunista, ale on na to odpověděl: hlásám evangelium. A co říká evangelium na téma svobody?

Bůh není katolík

Je to základní bod doktríny a Bible, kde se hovoří o stvoření: stvořitel nám dal svobodu úsudku a svobodu svědomí, abychom se mohli vědomě rozhodovat mezi dobrem a zlem. Obecné dobro je pro liberála Dobrem s velkým D, protože my lidé jsme druh společenský a obecné dobro, charita a láska mají být tím, co nás charakterizuje. František to hlásá, praktikuje a přitom zdůrazňuje, že jedním z největších hříchů je přivlastňovat si jednoho boha proti bohům jiných. "Bůh není katolík," řekl František. "Je ekumenický, je to jediný Bůh, jehož každé náboženství 'čte' prostřednictvím svých svatých knih," uvedl.

Je možné beztrestně urážet?

V letadle na cestě mezi Srí Lankou a Filipínami papež František řekl větu, která vyvolala ostrou debatu: "Kdo urazí mou matku, ať čeká ránu pěstí." Na koho narážel, je jasné: nikoli na teroristy, ale zjevně na list Charlie Hebdo, který urazil proroka Mohameda, a tím i náboženství, které představuje. Kristus podle evangelií nabádal, abychom tomu, kdo nás urazí, nastavili druhou tvář. František ovšem hrozí pěstí. Je to chyba? Je v tom rozpor?

Papež plakal pro mrtvé a modlil se za ně, ale když urazili matku, tedy náboženství, hrozí pěstí. Zapomněl snad nastavit druhou tvář?

Kristus se však, když to považoval za nezbytné, chopil důtek a vyhnal z chrámu směnárníky a prodavače. V rozhovoru z loňského července papež prohlásil, že "jako Ježíš vezme důtky na pedofilní kněze". Ježíš byl mírný a vlídný, ale pokud to považoval za nutné, použil důtky. Snad František chyboval, když hrozil pěstí tomu, kdo uráží náboženství, ale jde zde o precedens a pěst by se podle mého názoru měla stát normou zakazující a trestající ty, kdo si berou na paškál náboženství. Může je samozřejmě kritizovat, ne však urážet.

Monitor tisku, mezititulky redakční