Exhortaci Amoris laetitia na Slovensku jako první podpořil arcibiskup Bezák

Arcibiskup Róbert Bezák na soukromé audienci u papeže Františka
Autor: L'Osservatore Romano / Christnet.cz

Biskupi spolu s Petrom, a nikdy bez neho, sú zodpovední za Cirkev

Na spochybňovania exhortácia Amoris laetitia zareagovali viacerí pastieri. Washingtonský kardinál Donald William Wuerl pripomenul: „Absolvovali sme dvojročný proces a ten vyústil do dokumentu, ktorý je jasne dokumentom konsenzu a jasne zakorenený v tradícii Cirkvi.“ Tiež parafrázoval riadky Lumen gentium: „Biskupi spolu s Petrom, a nikdy bez neho, sú zodpovední za Cirkev.“

Novomenovaný kardinál Kevin Joseph Farrell, prefekt Dikastéria pre laikov, rodinu a život poznamenal: „Ozaj si myslíme, že Duch Svätý nebol na prvej synode? Myslíme si, že nebol na druhej synode? Myslíme si, že neinšpiroval Svätého Otca Pápeža Františka, keď písal tento dokument? V tomto potrebujeme byť dôslední. Ja pevne verím, že toto je učenie Cirkvi. Toto je pastoračný dokument, ktorý nám hovorí, ako máme postupovať. Verím, že ho máme zobrať tak ako je.“

Ďalší novomenovaný kardinál, Blase Joseph Cupich, arcibiskup Chicaga, na margo prístupu k rozvedeným a znovu zosobášeným odpovedá: „Moja pozícia je tá istá ako pozícia Pápeža Františka, ktorý dal najavo, že správny výklad Amoris laetitia ponúkol kardinál Christoph Schönborn. A ešte argentínski biskupi, o ktorých výklade Pápež povedal, že netreba ďalší.“

Svetielko z Malty a Gozo

14. januára prichádza ďalšie svetielko. L'Osservatore Romano odpublikovalo aplikačné kritéria pre 8. kapitolu Amoris laetitia, ktoré pripravili biskupi Malty a Gozo. Tie sú v línii dokumentu biskupov Pastoračného regiónu Buenos Aires. Biskupi Malty a Gozo okrem toho píšu, že ak separovaná alebo rozvedená osoba žijúca v novom vzťahu dokáže, ako ovocie rozlišovania, "s informovaným a osvetleným svedomím, uznať a veriť, že je v pokoji s Bohom, nemôže jej byť zamedzované mať účasť na sviatostiach Zmierenia a Eucharistie". Príspevok vo vatikánskom denníku nesie názov: "Svetlo pre naše rodiny". Maltský dokument totiž vyšiel pri príležitosti slávnosti Zjavenia Pána. "Ako hviezda, ktorá viedla mudrcov k stretnutiu s Ježišom, tak apoštolská exhortácia Amorsi laetitia osvecuje naše rodiny na ich ceste k Ježišovi ako jeho učeníkov. Toto posolstvo je relevantné aj pre páry a rodiny, ktoré sa nachádzajú v zložitých situáciách, zvlášť zasahujúcich separované či rozvedené osoby, ktoré vstúpili do nového zväzku. Aj keď mohli 'stratiť' prvé manželstvo, niektoré z týchto osôb 'nestratili' svoju dôveru v Ježiša. Niektoré z nich silno túžia žiť v harmónii s Bohom a s Cirkvou tak veľmi, že sa nás pýtajú, čo môžu urobiť, aby mohli sláviť sviatosti Zmierenia a Eucharistie. Blízki mudrcom, ktorí sa po stretnutí s Ježišom pobrali späť domov inou cestou (Mt 2,12), tieto osoby - niekedy po úmornej a ťažkej ceste - dokážu stretnúť Krista, ktorý im dáva budúcnosť, aj keď im vychádza nemožné vrátiť sa tou istou cestou ako predtým. Cez sprevádzanie a poctivé rozlišovanie Boh môže týmto osobám otvoriť nové cesty." Biskupi Malty a Gozo si skromne uvedomujú: "Našou úlohou nie je jednoducho dať týmto ľuďom povolenie pristupovať k sviatostiam alebo ponúknuť 'jednoduché recepty' alebo nahradiť ich svedomie. Našou úlohou je trpezlivo im pomáhať formovať a osvecovať ich vlastné svedomie, aby ony samé boli schopné urobiť poctivé rozhodnutie pred Bohom."

Jasný signál aj z Nemecka

Konferencia biskupov Nemecka publikovala 1. februára dokument: Radosť lásky žitej v rodinách je aj radosťou Cirkvi. Podtitul je: Úvod do obnovenej sobášnej a rodinnej pastorácie vo svetle Amoris laetitia. Čo sa týka rozvedených a civilne znova zosobášených, nemeckí biskupi poznamenávajú, že "Amoris laetitia neostáva pri kategorickom a nezvrátiteľnom zákaze pristupovať k sviatostiam". Vyzdvihujú "potrebu predovšetkým diferencovaných riešení, ktoré zohľadňujú jednotlivý prípad". Po procese rozlišovania sprevádzaného pastierom, aj v prípade, že manželstvo nemôže byť anulované, exhortácia "otvára možnosť prijímať sviatosti zmierenia a eucharistie. V Amoris laetitia Pápež František podčiarkuje význam rozhodnutia so svedomím". Nemeckí biskupi vnímajú ako svoju úlohu "prehlbovať cestu formácie svedomia veriacich" a poznamenávajú, že "kritériá pre formáciu svedomia poskytuje obšírnym a vynikajúcim spôsobom Svätý Otec v Amoris laetitia".

Predseda Nemeckej biskupskej konferencie kardinál Reinhard Marx na tlačovej konferencii 6. februára bol konfrontovaný s tým, že kardinál Gerhard Ludwig Müller sa nezdá byť stotožnený s ich líniou. "Ohľadom nášho vyhlásenia som nedostal listy od iných kardinálov" - reagoval. Doplnil, že "Amoris laetitia je dostatočne jasná" no ako biskupská konferencia sa rozhodli vyzdvihnúť niektoré body. Neprinášajú však "nič, čo by už nebolo napísané v Amoris laetitia". Kardinál Marx tiež prezradil: "Myslím, že v rámci našej konferencie bola jednomyseľnosť".

Ani cirkevní právnici nemusia byť farizeji či zákonníci

Predseda Pápežskej rady pre legislatívne texty, kardinál Francesco Coccopalmerio, publikoval vo vatikánskom vydavateľstve Libreria Editrice Vaticana knihu Ôsma kapitola apoštolskej posynodálnej exhortácie Amoris laetitia. Predstavená bola 14. februára vo Vatikánskom rozhlase. "Cirkev by mohla pripustiť k sviatostiam pokánia a eucharistie veriacich, čo sa nachádzajú v nezákonnom zväzku, u ktorých sa však javia dve podstatné podmienky: túžia zmeniť takúto situáciu, nemôžu však uskutočniť svoju túžbu" - píše kardinál.    

Róbert Bezák ako prvý zo slovenských biskupov jasne na strane pápeža Františka

Ako je Amoris laetitia prijímaná na Slovensku? Na verejnom fóre sa ako prvý zo slovenských biskupov postavil jasne za učenie Pápeža Františka arcibiskup Róbert Bezák. Urobil tak v diskusii po prednáške v pražskom karmelitánskom kostole Panny Marie Vítězné (u Jezulátka) 13. decembra. "Pápež hovorí o tom, že treba rozmýšľať, treba diferencovať ... My sme neboli tak vychovávaní v seminároch ... Najlepšie je (pre nás), keď je všetko lineárne a nemusíme sa s tým trápiť - biele čierne, by som povedal." Podľa arcibiskupa Bezáka milosrdenstvo vyžaduje spolu s dotyčným rozmýšľať a mať srdce otvorené, čo je náročné. "Aké ľahké je povedať ukáž ten svoj život, priložím papier... nie! ... nemáš šancu". Róbert Bezák sa v duchu pápeža Františka jednoznačne vyjadril aj za eventuálnu možnosť pre rozvedených a znovu zosobášených pristupovať k Eucharistii v istých prípadoch, vyzdvihujúc aspekt pomoci.

Zaujímavé je sledovať niektoré slovenské konzervatívne médiá, keď sa zdá, že v otázke prístupu k rozvedeným a znova zosobášeným má skupina katolíkov (vrátane kléru) za pápeža skôr Raymonda Lea Burkeho či Carla Caffarru než Františka. Práve tá, ktorá nie tak dávno, po odvolaní arcibiskupa Bezáka, najčastejšie skloňovala poslušnosť pápežovi, dokonca jeho neomylnosť. A to pritom vôbec nešlo o úkon magistéria ako teraz. Zabudli odrazu, že za správny kurz putovania vo viere ručí rímsky biskup?

Situáciu živenú štyrmi kardinálmi a ich priaznivcami možno trefne vystihnúť slovami českého jezuitu Jana Rybáře v nedávno publikovanom Deníku venkovského faráře: "Podobně jako mnohokrát v minulosti se snažíme o obnovu církve podle evangelia a narážíme na sebe samé, na naše představy, a také jeden na druhého. Pleteme si tradice a respekt k tradicím s tradicionalismem, vlastní názor s evangeliem. Je zvláštní, když ti, kdo nejvíce hájí papežskou neomylnost, pak proti němu brojí. Přitom papež nenařizuje, vyhýbá se tvrdým gestům."

Ako je to teda s interpretáciami a aplikáciami Amoris laetitia?

Substitút vatikánskeho štátneho sekretariátu Angelo Becciu na inicitívu štyroch kardinálov reagoval: "Keď je nejaké rozhodnutie vo fáze prípravy, ako skromný spolupracovník pápeža cítim povinnosť mu legálne tlmočiť svoju myšlienku. Keď je však vydané, úplne poslúcham Svätého Otca". Takže už nedebatovať? Naopak. Amoris Laetitia je výzvou k tvorivosti a debatu si žiada i zaslúži. Nie však o tom, či a ako blokovať obzory a cesty Božej milosti, ktoré odhalila, ale o tom ako nimi kráčať a ďalej ich rozvíjať. V tomto zmysle exhortácia ponechala mnohé veci otvorené. A nie je to vzdanie sa magistéria. Slovami kardinála Kaspera ide o "doktrinálne rozhodnutie ohromného dosahu".   


První část článku najdete zde

Autor je kněz, jezuita.