Hle, přijdu a budu jiný, než si myslíš

Zdeněk A. Eminger
Autor: archiv autora

V tom těžkém, zatrápeném čase je možná víc než dřív důležité, Kdo v nadcházejících dnech přijde a Kdo se posléze narodí. Kdo je ten Kdo, který přijde, o tom má církev od počátku jasné vědomí: Bůh lásky a milosrdenství. Že ale lidé v tento svatý čas očekávají kdekoho, anebo úplně někoho jiného, je fakt, jenž se nedá odestát.

Právě ve velkých, leckdy otřásajících a formativních okamžicích života, se ukáže, Kdo je ten Kdo, v koho ten který člověk kdysi uvěřil. Právě teď, kdy tolik lidí ztratilo naději, že se obyčejná lidská solidarita nejen vyplácí, ale je šlechetná, se ukáže, Kdo je ten Kdo, koho já nebo ty očekáváme. 

V přísném rozvrhu liturgického roku to někdy vypadá, jako by si Ježíš odškrtával v diáři všechno, do čeho ho člověk – tam, daleko na Zemi – napasoval. A ve všech těch oslavách jednotlivých místních církví se zdá, že bohočlověk, Pán Ježíš Kristus, jde od štace ke štaci, nehledě na to, že musí být v jedné chvíli na různých místech planety naráz, připravený vyplnit prosby a přání, aby byl pro Juana, Moniku, Alberta a Danielu tím, jakého si ho přejí.

Advent se rodí daleko dřív než v adventních nedělích a týdnech. Aby ten, Který přichází, mohl vůbec přijít, je třeba, aby mu lidé připravili ve svém srdci místo. Bůh neumí přijít jinam. To srdce připravené pro Krista má i při všech našich pádech a všedních zmrtvýchvstání být srdcem živeným láskou a milosrdenstvím. 

Asi lze pozvat Ježíše domů, k pivu a guláši a dát mu cucnout, a přitom ho doma zamknout, aby nemohl jinam, a umluvit ho do bezvědomí argumenty, proč má být Tím, Kým ho chceme mít. Jenže Bůh ze sebe talisman nebo šmoulu na hraní neudělá. O něco lepší ale je pozvat ho, aby skrze naše ruce dělal zázraky (ne opravoval staré plesnivé domy) a aby lidé, kteří v téhle těžké, zatrápené době ztrácejí naději a nedostává se jim něhy a laskavosti, i skrze nás alespoň jednou za rok pocítili dotek Boží. V té záplavě přicházejících Ježíšů je nakonec nejdůležitější, aby Ten, Který přichází, se naším prostřednictvím mohl setkat s těmi, kteří už na nic nečekají.


Autor je křesťanský teolog, vycházející z katolicky orientovaného prostředí, inspirovaný českým evangelickým porozuměním a světem umění.