Prvního ledna se v liturgii římskokatolické církve slaví svátek Matky Boží Panny Marie.

O kázání, které při novoroční bohoslužbě pronesl ve Vatikánu papež František, informovaly jednotlivé jazykové redakce Vatican News různě. Odlišné důrazy prozrazují už titulky příslušných článků. Zatímco většina západoevropských mutací (a verze chorvatská) za hlavní považuje papežův apel proti násilí na ženách, východoevropské redakce (plus mutace anglická) raději hledaly důrazy jinde. 

italsky:

Papež: Zranit ženu znamená urazit Boha

španělsky:

První mše roku: papež požaduje ukončení násilí na ženách

německy:

Papež na Nový rok: Konec násilí na ženách

portugalsky:

Mateřský pohled je cestou ke znovuzrození. Zranit ženu znamená urazit Boha

francouzsky:

Papež František: Ublížit ženě znamená urazit Boha

chorvatsky:

Papež František: Zranit ženu znamená urazit Boha

---

česky:

Papež: církev je žena, v rozjímání vše uchovává, neživí rozpory

slovensky:

Novoroční homilie papeže Františka: Marie spojuje, je matkou katolicity

polsky:

Papež: svěřujeme nový rok Marii, Matce Boží

anglicky:

Papež při mši: Kéž nám Marie pomůže vše zvažovat a promýšlet

Papež František má jeden vzácný dar. Dokáže citlivě a smysluplně spojovat katolickou spiritualitu s realitou světa, ve kterém žijeme. V novoročním kázání na svátek Matky Boží vyzýval k ochraně a podpoře žen a matek, protože jsou často ohroženy násilím. Na Ježíšově Matce ocenil vlastnost, která je v ekumenickém vydání přeložena jako schopnost zachovávat v mysli a rozvažovat. Vyzval všechny věřící, muže i ženy, k takovému zacházení s nečekanými, obtížnými událostmi našich životů.

Přitom papež upozornil, že Marie přijímá do svého života vše, neodmítá tíživou skutečnost, nesnaží se ji skrývat nebo předstírat, že je lepší, než jaká opravdu je. Právě tuto Mariinu schopnost spojuje s výzvou proti násilí na ženách. Papežův pohled na Marii zve i nás k hlubšímu čtení jejího příběhu. Skutečně můžeme obohatit bezpečné, důvěrně známé, idylické obrázky betléma, které tak snadno sklouzávají do zaběhaných vzorců, představ a slov, a zahlédnout Mariinu vnitřní sílu, odvahu a moudrost. Zároveň tato optika nabízí možnost přiblížit se bolestivé realitě mnoha žen, která papeži leží na srdci.

Otázkou zůstává, jestli vánoční příběh umíme a chceme číst i takhle. Zdá se, že interpretačních brýlí je řada, a ne všechny poslouží ke čtení stejně. Titulky, které jednotlivé redakce jazykových mutací Vatican News zvolily, fungují jako směrovky. Poskytují čtenáři návod a doporučení, jak číst klíčový význam a smysl kázání papeže Františka. Nabízejí zároveň i spekulativní otázku, jestli jejich rozdílnost vypovídá víc o názorové a spirituální orientaci redaktorů nebo jazykových společenství, kterým jsou určena.