Jaký by měl být ideální model vztahu státu a církví?
Víra a příslušnost k jednotlivým náboženstvím jsou individuálním rozhodnutím, do kterého se stát nesmí vměšovat. Naším cílem bude nalézt takové uspořádání vztahu státu a církví, které zachová dosavadní svobodu vyznání a neohrozí současné postavení církví v naší zemi.

V minulém volebním období nebyla přijata česko-vatikánská smlouva. V jaké podobě by ji vaše strana podpořila?
ODS je připravena v této otázce vést jednání ve chvíli, kdy bude mít exekutivní pravomoc. Po dosažení shody na financování církví v ČR bude třeba tento model promítnout do budoucí smlouvy se Svatým stolcem.

Jakými konkrétními kroky chce vaše strana podporovat rodiny?
Chceme zavést daňový a sociální systém, který bude podporovat soudržnost rodiny, povede k vyšší míře vědomí její nezávislosti na státu a bude výhodný pro rodiny s dětmi, například možností společného sociálního pojištění manželů. Státem zaručený minimální příjem, který navrhujeme, přinese každé rodině s dětmi několik tisíc korun měsíčně. Zvýšíme rodičovský příspěvek a také peněžitou pomoc v mateřství. Umožníme otcům čerpat dovolenou v délce dvou týdnů po narození dítěte. Preferujeme domácí a rodinnou péči o seniory, aby co nejdéle zůstávali zajištění ve svém přirozeném prostředí.

 

Jaké je stanovisko vaší strany k umělým potratům a ochraně nenarozeného života? Jste pro legalizaci eutanázie?
V těchto otázkách nezastává ODS jednotné stanovisko, případná hlasování o příslušných zákonech ponechává na individuálním rozhodnutí jednotlivých poslanců, každý hlasuje podle svého svědomí. Většinový názor se kloní spíše proti zavedení eutanázie a příliš liberálnímu přístupu k umělým potratům.

Jak chcete řešit otázku důchodové reformy?
Cílem reformy je garantovat základní standard, ponechat nadstandardní zajištění na jednotlivci, snížit zdanění, zbytečné státní přerozdělování a snížit administrativní náklady. Její zavedení budeme financovat z privatizačních výnosů. Mladším ročníkům (od roku narození 1976) nabízíme nižší odvody na sociální pojištění a poté, co dosáhnou důchodového věku, státem zaručený důchod. Rodiče budou k důchodu dostávat bonus za vychované děti, čímž posílíme mezigenerační solidaritu. Důležitým pilířem je také dobrovolné důchodové připojištění. Senior, který dosáhne důchodového věku po roce 2040 bude žít ze tří zdrojů: ze státem zaručeného důchodu, z bonusu za vychované děti a z dobrovolného důchodového připojištění nebo jiného spoření.
Současných důchodců se změny systému netýkají, chceme zastavit zhoršování jejich životní úrovně.

Proč právě vaši stranu by měli volit křesťané?
ODS je liberálně konzervativní strana a navazuje na tradice evropské křesťanské civilizace. V roce 1996 se spojila s Křesťansko demokratickou stranou, ke které měla názorově nejblíže.

Více na www.ods.cz. Předchozí rozhovory s Martinem Bursíkem a Miroslavem Kalouskem naleznete ve vydání z 21. týdne.