Píšeme nezávisle a otevřeně, jen díky vám.Podpořit Christnet

Nový český film o sv. Cyrilu a Metodějovi bude poprvé odvysílán v období Velikonoc

Kultura / MiH / Jesuit.cz/Vlastní zpráva / 1. února 2013 12:01

Praha - Režisér Otakáro Maria Schmidt dokončil další z řady svých poetických filmů, vykreslujících portréty významných českých světců. Po sv. Janu Nepomuckém a sv. Vojtěchovi je nejnovější dokument věnován svatým Cyrilu a Metodějovi. V úloze průvodce a jednoho z věrozvěstů se představí jezuita Miroslav Herold. Film odvysílá České televize v období Velikonoc.

Při příležitosti letošních oslav 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu připravil Otakáro Maria Schmidt společně s Janou Kristinou Studničkovou pro diváky České televize dokument věnovaný této dvojici slovanských věrozvěstů. Dokumentární film s hranými prvky "Cyril a Metoděj. Dědictví otců a matek zachovej nám, Pane!" vykresluje život, dílo a odkaz svatých Cyrila a Metoděje. Prostřednictvím historických faktů detailně seznamuje s životem a učením obou věrozvěstů a ozřejmuje způsob a hlavní smysl jejich misie mezi Slovany. Bratry sleduje od jejich dětství v Soluni přes příchod na Velkou Moravu a cestu do Itálie až po pastýřské působení na Moravě.

Velkou pozornost film věnuje vlivu a šíření cyrilometodějské tradice do dalších zemí po smrti obou bratří. Nadčasovost jejich myšlenek a díla je v dokumentu vystižena putováním herců a zároveň průvodců současnou Evropou, ve které hledají stopy soluňských bratří. Toto propojení historie s naší současností dokazuje, že hodnoty z počátků vývoje západní civilizace představují základ a kořeny dnešní evropské společnosti. V roce 1980 ostatně Jan Pavel II. prohlásil svaté Cyrila a Metoděje společně se svatým Benediktem za spolupatrony Evropy. Dokument se dotýká také dobového sporu mezi ikonoklasmem a ikonodulií, akcentuje význam překladu Písma pro duchovní život (polo) pohanských Slovanů a seznamuje se spiritualitou vycházející ze srozumitelné slovanské liturgie.

Sv. Metoděje ve filmu ztvárnil Marek Orko Vácha

Schmidtův nejnovější film se natáčel v průběhu loňského roku na různých místech Evropy. Do Itálie, Řecka a Turecka se po stopách soluňských bratrů společně s televizním štábem vydal také mladý český jezuita a církevní historik Miroslav Herold, který ve Schmidtových filmech vystupuje již pravidelně. Vedle průvodce se divákům tentokrát představí také v roli sv. Cyrila. Jeho bratra sv. Metoděje a druhého z průvodců si zahrál Marek Orko Vácha,  známý teolog, přírodovědec, pedagog a spisovatel. Oba hlavní protagonisté jsou sami kněží, v současnosti působící mimo jiné v brněnské diecézi. Oba také spojuje jejich úzké sepjetí s akademickým prostředím.

Fotografie z natáčení filmu "Cyril a Metoděj. Dědictví otců a matek zachovej nám, Pane!" naleznete na www.jesuit.cz.

Zaujala Vás tato zpráva? Sdílejte ji a šiřte dál:


 

Přispět nám můžete i v kryptoměnách:

Bitcoin

Ethereum

Litecoin

Diskuze k zprávě

Christnet.eu chce umožnit svobodnou diskuzi, ale vyhrazuje si právo neukládat či mazat příspěvky v rozporu s pravidly diskusí: nadávky, osobní útoky na autora či ostatní komentátory, neucelenost logiky, příliš gramatických chyb, nedostatek konkrétních argumentů k tématu, obecné stížnosti na redakci, opakovaní stejných argumentů, falešné jméno nebo e-mailová adresu pro potvrzení komentáře, VÝKŘIK prostřednictvím velkých písmen, nepodložené argumenty a nepravdy, příliš dlouhé příspěvky, a obecně i příspěvky, které k diskuzi nepřidají nic nového.

Ozvuk
Timotej.cz

Bankovní spojení

Podpořte nás přes transparentní účet bez poplatků: 2900316130/2010

Přispět nám můžete i v kryptoměnách:

Bitcoin

Ethereum

Litecoin

Rubriky

Anketa

Jste spojeni s volbou nového pražského arcibiskupa?
Ano
31%
 
Spíše ano, mohlo to být horší
13%
 
Nelíbí se mi neprůhlednost rozhodování
7%
 
Ne
49%
 
(Počet hlasů celkem: 743)