Píšeme nezávisle a otevřeně, jen díky vám.Podpořit Christnet
Christnet

Zástupci katolíků a protestantů podpořili v prohlášení manželství muže a ženy

Domácí zpravodajství / juml / red / 8. července 2023 23:58
Zástupci katolíků a protestantů podpořili v prohlášení manželství muže a ženy

Ilustrační foto
Autor: Člověk a víra / Zuzana Kostková

Praha - Během svátků věrozvěstů Cyrila a Metoděje a mistra Jana Husa vznikla spontánní iniciativa zástupců křesťanských církví v ČR k vytvoření a podepsání krátkého prohlášení k současným rozhovorům o „manželství pro všechny“.

„Je třeba přiznat, že zdaleka ne všichni křesťané přijímají autoritu Písma stejným způsobem a také se neshodují v hermeneutice výkladu textů o manželství,“ uvedl ohledně tohoto textu pro Christnet.eu Pavel Černý, jeden z iniciátorů prohlášení, a dodal: „Chceme jen upozornit veřejnost, že zastáváme jednoznačný pohled na neměnnost manželství jako vztahu muže a ženy. Všichni signatáři se podepsali sami za sebe a dávají tak k dispozici svoje jména. Jde nám o budoucnost naší společnosti a ochranu manželství a rodiny.“

K prohlášení se připojily známé osobnosti z katolického i protestantského prostředí, od řady římskokatolických  biskupů v čele s arcibiskupem Janem Graubnerem a také představených řeholních řádů přes patriarchu Církve československé husitské Tomáše Buttu až po představitele evangelikálních církví – text signovali m.j. předseda Rady Církve bratrské David Novák, předseda Výkoného výboru Bratrské jednoty baptistů Pavel Coufal či biskup Apoštolské církve Bedřich Moldan.

Níže přinášíme text prohlášení a následně seznam signatářů.

 

My, níže podepsaní představitelé a zástupci českých církví sledujeme veřejnou diskusi o manželství. Stále častěji v ní zaznívá pojem „manželství pro všechny“. Protože toto slovní spojení vyvolává různé asociace a zmatky, chceme zde učinit prohlášení o tom, co je manželství a proč je třeba ho chránit.

Manželství je trvalý svazek muže a ženy založený na dobrovolném oboustranném smluvním vztahu. Institut manželství nezaložili lidé, ale sám Hospodin ve chvíli, kdy stvořil člověka, jak je zaznamenáno v Písmu svatém: „Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.“ (Gn 1,27)

Manželství je tedy založené na vzájemné komplementaritě mužského a ženského prvku. A právě díky komplementaritě dochází k plození a rození dětí, a vytváří se prostor pro zdravý vývoj a výchovu dětí.

Uvedený charakter manželství neplyne pouze z křesťanského učení, daného v Písmu svatém, ale je poznatelný i z přirozeného řádu věcí.

Jsme přesvědčeni, že manželství nelze předefinovat, vždy bylo a bude smluvním vztahem mezi mužem a ženou. Společnost se může vyvíjet, ale některé věci jsou pevně dané a neměnné. K tomuto postoji nás vede nejen jednoznačné a závazné stanovisko biblického učení, ale také tisíciletá tradice. Společenská praxe neustále ukazuje, že manželství muže a ženy je nenahraditelným základem pro tvorbu kvalitní rodiny a zdravé fungující společnosti. Tam, kde se rodina rozpadne, rozpadne se i stát.

Proto je třeba ze strany státu i občanské společnosti manželství a rodinu chránit, podporovat a cíleně rozvíjet, protože stabilní rodina je v každé době jedním z nejdůležitějších stavebních kamenů společnosti.


Církev římskokatolická

Jan Graubner, římskokatolický arcibiskup pražský a předseda ČBK

Martin David, římskokatolický biskup ostravsko-opavský

Vlastimil Kročil, římskokatolický biskup českobudějovický

Jan Baxant, římskokatolický biskup litoměřický

Jan Vokál, římskokatolický biskup kralovéhradecký

Josef Nuzík, administrátor Arcidiecéze olomoucké

Ladislav Hučko, apoštolský exarcha

Zdeněk Wasserbauer, římskokatolický pomocný biskup pražský

Josef Kajnek, římskokatolický pomocný biskup královéhradecký

Antonín Basler, římskokatolický pomocný biskup olomoucký

Pavel Posád, římskokatolický pomocný biskup českobudějovický

František Radkovský, římskokatolický emeritní biskup plzeňský

Stanislav Přibyl, generální sekretář ČBK

Jakub Sadílek, provinciál františkánů

Tadeáš Róbert Spišák, opat Želivského kláštera premonstrátů 

Prokop Siostrzonek OSB, arciopat břevnovský, předseda Konference vyšších představených mužských řeholí

Dismas Tomaštík, provinciál kapucínů

Sr. Krista Chládková, generální představená České kongregace sester dominikánek, předsedkyně Konference vyšších představených ženských řeholí

Petra Dominika Konečná, provinciální představená školských sester

Církev československá husitská

Tomáš Butta, patriarcha Církve československé husitské

Církev bratrská

David Novák, předseda Rady Církve bratrské

Pavel Černý, emeritní předseda RCB a ERC

Daniel Fajfr, emeritní předseda RCB a ERC

Bronislav Matulík, 1. místopředseda RCB

Tadeáš Filipek, 2. místopředseda RCB

Apoštolská církev

Martin Moldan, biskup Apoštolské církve

Slezská církev evangelická a.v.

Tomáš Tyrlík, biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání

Vladislav Volný, emeritní biskup Slezské církve evangelické a.v. a předseda ERC

Stanislav Piętak, emeritní biskup Slezské církve evangelické a.v.

Bratrská jednota baptistů

Pavel Coufal, předseda Výkonného výboru Bratrské jednoty baptistů

Armáda spásy

František Pekárek, národní ředitel pro sbory Armády spásy

Křesťanská společenství

Marek Prosner, senior Církve Křesťanská společenství

Dan Drápal, emeritní senior Křesťanských společenství

Jednota bratrská

Evald Rucký, biskup Jednoty bratrské

Jan Klas, biskup Jednoty bratrské

Církev živého Boha

Dan Vít Kolinger, biskup Církve živého Boha

Další signatáři

Zbyšek Kaleta, diakon Slezské církve evangelické a. v. a předseda České evangelikální aliance

Lubomír Ondráček, pastor Církve Křesťanská společenství

Milan Kantor, kazatel Církve adventistů sedmého dne

Petr Kácha, pastor Církve Křesťanská společenství

Mojmír Blažek, farář Českobratrské církve evangelické

Mária Jenčová, farářka Českobratrské církve evangelické

Radek Hanák, farář Českobratrské církve evangelické

Štěpán Marosz, farář Českobratrské církve evangelické

Milan Vostřel, farář Československé církve husitské

Radek Smetana, člen Úzké rady Apoštolské církve a Užšího výboru KMS

Petr Šimmer, kazatel Církve bratrské

Josef Thál, člen Užšího výboru KMS

Jiří Kostelník, pastor Apoštolské církve

Jakub Retmaniak, pastor Luterské evangelické církve a. v.

Pavel Kolegar, pastor Církve Křesťanská společenství

Alois Boháček, kazatel Bratrské jednoty baptistů

Zaujal Vás tento článek? Sdílejte ho a šiřte dál:


 

Přispět nám můžete i v kryptoměnách:

Bitcoin

Ethereum

Litecoin

Diskuze k zprávě

Christnet.eu chce umožnit svobodnou diskuzi, ale vyhrazuje si právo neukládat či mazat příspěvky v rozporu s pravidly diskusí: nadávky, osobní útoky na autora či ostatní komentátory, neucelenost logiky, příliš gramatických chyb, nedostatek konkrétních argumentů k tématu, obecné stížnosti na redakci, opakovaní stejných argumentů, falešné jméno nebo e-mailová adresu pro potvrzení komentáře, VÝKŘIK prostřednictvím velkých písmen, nepodložené argumenty a nepravdy, příliš dlouhé příspěvky, a obecně i příspěvky, které k diskuzi nepřidají nic nového.

Studium IES
Timotej.cz

Bankovní spojení

Podpořte nás přes transparentní účet bez poplatků: 2900316130/2010

QR platba – Podpořte magazín Christnet.eu

Rubriky

Anketa

Obáváte se negativního vlivu umělé inteligence?
Ano
48%
 
Spíše ano
18%
 
Ne
30%
 
Nevím
4%
 
(Počet hlasů celkem: 178)