Hnutí Pro život ČR (HPŽ ČR), Asociace pro právní ochranu dětí a mládeže a Občanský institut vyhlásily 1. března na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za podpory deseti nevládních organizací 25. březen jako Den nenarozených dětí.

Na podporu vyhlášení tohoto dne zahájilo HPŽ ČR celonárodní informační kampaň zaměřenou na obnovení úcty k lidskému životu.

HPŽ ČR reaguje tímto způsobem na neutěšený stav naší legislativy, která nijak nerespektuje ústavní klauzuli, že "člověk je hoden ochrany již před narozením", a stagnuje na předlistopadovém právním stavu.

"Zatím nás nikdo nepřesvědčil o tom, proč by samostatné preventivní programy měly být účinnější než prevence podporovaná zároveň restriktivními opatřeními. Proto stále usilujeme o zlepšení legislativy týkající se prosazení plné právní ochrany dětí již před narozením a účinné pomoci těhotným matkám," prohlásila Zdeňka Rybová, viceprezidentka HPŽ ČR.

Informační kampaň probíhá v prostředcích městské hromadné dopravy od 1. března v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci, Plzni, Jihlavě a Kladně. V menším rozsahu je veřejnost informována v mnoha dalších městech České republiky za aktivní asistence členů a sympatizantů HPŽ ČR. Kampaň se dotýká dnes často tabuizovaných témat týkajících se počátku lidského života, potratů a praktické absence pomoci těhotným ženám v nesnadných životních situacích.

Vyhlášením Dne nenarozených dětí navazuje HPŽ ČR na obdobný vývoj na Slovensku a z mezinárodního pohledu zejména např. na Argentinu, kde 25. březen je dokonce státním svátkem. HPŽ ČR v této souvislosti aktivně usiluje o to, aby se tento den stal oficiálním Dnem nenarozeným dětí nejen v České republice, ale s pomocí zahraničních organizací také v celé západní Evropě.

Hnutí Pro život ČR je neziskovým občanským sdružením s cílem šířit a prosazovat úctu k lidskému životu od početí do přirozené smrti, především k životu nenarozených dětí, starých, postižených a nevyléčitelně nemocných lidí, podporovat rodinu a šířit vědecké poznatky o souvisejících věcech.