První část rozhovoru o zákulisí Celostátního setkání mládeže, lahůdkách a novinkách v jeho programu, o duchovním povolání či o seznamování se. O tom všem Magazín ChristNet.eu otevřeně diskutoval v rozhovoru s P. Jendou Balíkem.

Tomáš Zdechovský (TZ): V létě se uskuteční ve dnech 13. – 18. srpna 2002 Celostátní setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou. Kdyby jsi měl ve stručnosti říci, proč se toto setkání koná, co by jsi řekl?

P.Jenda Balík: Viděl bych hlavně důvody vyplývající z víry. Takovéto velké setkání dává mladému člověku možnost prožít krásu církve. Setká se zcela neformálně s biskupy, seznámí se s mnoha různými spiritualitami v církvi, prožije nezapomenutelné chvíle přátelství se svými podobně smýšlejícími vrstevníky. Během setkání budeme moci vidět i obležené zpovědnice a mnoho mladých adorujících v kostelech. Jde tedy především o událost víry.
Rád bych připomněl i to, že takovéto setkání je velkým svědectvím víry před naším národem. Vždyť se sejde tolik mladých věřících. Vidím setkání jako velkou událost, která přináší samotným mladým, celému společenství církve i celé společnosti novou naději.

TZ:Můžeš blíže přiblížit souvislost mezi setkáním v Torontu a ve Žďáru?

P.Balík: XVII. světový den mládeže, který letos probíhá, vyvrcholí právě v Torontu. Tam pojede skupina 120 mladých z naší vlasti. Mladí se ptali: a co ostatní? No a tak na žádost samotných mladých lidí vznikla myšlenka dalšího celostátního setkání mládeže. Chápeme hlubokou spojitost mezi Torontem a Žďárem. Náš program, stejně jako torontský, vychází s posledního poselství papeže mládeži. Hlavní motto: Vy jste sůl země, vy jste světlo světa, nás také bude spojovat. No a nejkrásnějším symbolem propojení bude kříž svatého roku mládeže, okolo kterého se modlili mladí již v mnoha místech světa a který nyní putuje v souvislosti se světovým dnem mládeže po Kanadě a bude tam vztyčen na hlavním pódiu při setkání s papežem. Tento kříž přivezou naši mladí poutníci k nám do Žďáru.

TZ: Kdyby jsi měl srovnat předchozí dvě setkání na Velehradě a Svaté Hoře s tím, co bude ve Žďáru, čím bude toto setkání jiné?

P.Balík: Především se zvětšil počet mladých, kteří pracují v přípravných skupinách. Máme v současnosti 25 přípravných skupin, ve kterých se přípravou setkání zabývá několik měsíců přes 400 mladých. Další změna spočívá v tom, že tentokrát vyzval Mons. Jiří Paďour všechny mužské i ženské řehole k modlitbě za požehnání tohoto setkání.
A z programových novinek? Tak například: účast prakticky všech našich biskupů (někteří zůstanou na více dní), modlitby po skupinkách, večerní katecheze, jarmark, společná modlitba růžence atd.
No a pak se prohlubuje i spolupráce s médii jako např. s Proglasem, Telepacem, ChristNetem atd.

TZ: Chtěl bych více zastavit u soboty, kdy bude na programu den rodičů s dětmi. Kde se vzal tento nápad a co je pro ně přichystáno?

P.Balík: Když se připravuje tak velké setkání, je potřeba dobře naslouchat mladým lidem. To se pak dozvíš mnoho zajímavého. Stačí si pak sednout a návrhy s dalšími prodiskutovat a máš to. A právě tak vznikla myšlenka zařadit i den pro mladé rodiny s dětmi. Jedni velmi angažovaní manželé na jednom setkání, kde se hovořilo o programu ve Žďáru s touto myšlenkou přišli, návrh se zdál dobrý, a tak byl tento bod programu zařazen. Rodiče budou moci děti předat jedné skupině mladých, kteří pro děti připravují na dopoledne program včetně koncertu Ztracené kapely a rodiče si budou moci vybrat z několika pro ně specielně nabídnutých témat přednášek.

TZ: Nezapomene se přitom na mládež, která tam bude až do neděle?

P.Balík: Samozřejmě že ne. Sobota bude den s velmi různorodým programem. Dopoledne po ranní modlitbě ve skupinkách bude možnost výběru mnoha přednášek, pracovních skupin atd. Po obědě doplní program sportovní nabídka. Odpoledne pak se všichni sejdeme u hlavního pódia a bude následovat pásmo svědectví zakončené mší svatou. No a po mši připravujeme jarmark, závěrečné překvapení a to se neprozrazuje.

Druhá část rozhovoru příští týden.