Vaše Komunita je označována jako laické hnutí. Můžes vysvětlit, co to znamená?

Ano, Komunita je laické hnutí. Jejími členy jsou lidé žijící běžným společenským životem – mají své rodiny, děti, práci… Každý den se scházejí k společné modlitbě, poté co strávili část svého dne s chudými.

Jak vypadá vaše činnost v naší republice?

V ČR Komunita slouží starým lidem v Domově důchodců v Praze 6, dále začala rovněž poskytovat službu lidem na ulici. Modlitba Komunity je v pondělí a ve čtvrtek v 18:30 v kostele sv. Kříže v ulici Na Příkopech v Praze. Kromě těchto pravidelných akcí se Komunita angažuje v různých oblastech – práce pro mír, osvětová činnost zaměřená na Afriku apod.

Kde a jak ses seznámil s komunitou Sant´Egidio?

S Komunitou jsem se seznámil v Praze, když jsem studoval přírodovědeckou fakultu. Nalezl jsem v ní možnost, jak konkrétním a dospělým způsobem žít víru. Díky Komunitě se mi otevřely obzory světa, naučil jsem se být citlivější pro potřeby druhých. Například setkání se starými lidmi byl pro mě opravdový objev nového kontinentu. Příběhy lidí v domově důchodců v Šolínově ulici mi daly odpověď na mnohé otázky, které jsem si v životě kladl. Bohužel musím konstatovat, že v současné době je nám ze strany vedení domova důchodců, který již deset let navštěvujeme, všemožně zabraňováno v udržování vztahu s našimi starými přáteli.

Kdyby měl někdo zájem o další informace o vaší Komunitě, kde je může najít?

Informace jsou k dispozici na na našich webových stránkách http://www.santegidio.org nebo je možné kontaktovat přímo mě na emailové adrese: karel.sladek@centrum.cz

Mgr. Karel Sládek - narodil se 23. května 1973 v Chrudimi. Během studia na přírodovědecké fakultě konvertoval ke křesťanství a seznámil se s Komunitou S. Egidio. Po ukončení studia na přírodovědecké fakultě a krátkém pobytu v USA, absolvoval Teologický konvikt v Litoměřicích, po ročním studiu na Katolické universitě v Praze pokračoval ve studiu filosofie na Universitě Urbanianě v Římě, kde nyní žiji v Komunitě S. Egidio a studuje teologii.