Odhadem až na dva tisíce lidí přijelo ve čtvrtek 2. září 2004 do Nového Dvora na Karlovarsku na slavnost posvěcení klášterního kostela Matky Boží. Takové množství lidí ve zdejším opuštěném kraji zřejmě ještě nebylo. Auta se jen s obtížemi vyhýbala na úzkých silničkách vinoucích se v překrásné přírodě náhorní Tepelské plošiny. Nezvyklý ruch vytrhl trapistické mnichy ze samoty žité v sudetské pustině.

Trapistický řád, jedna z větví starobylé Benediktovy řehole, je uzavřenou komunitou přísné observance. Mniši spolu většinu času ani nemluví a domlouvají se jen vlastní znakovou řečí. Druhého září ale bylo všechno jiné, na jediný den ticho přerušila slavnost. Bylo co oslavovat, na fotografické dokumentaci se čtenář může na vlastní oči přesvědčit, jak velké dílo vzniklo na místě kdysi polorozpadlé zemědělské usedlosti, patřící v minulosti nedalekému klášteru v Teplé.

Plánovaný program začal v devět hodin ráno slavnostní bohoslužbou v nově dokončeném kostele. Kostel byl obřadně pomazán biskupem Radkovským, v jehož diecézi se klášter nachází. Zazněla i modlitba londýnského architekta Johna Pawsona, podle jehož návrhu byl celý komplex postaven. Poté následovalo slavení první Eucharistie na novém oltáři. Celý obřad trval až do jedné hodiny. Do kostela se vešlo jen malé množství pozvaných hostů, většina účastníků sledovala obřad venku na dvou velkoplošných obrazovkách. 

Barokní křídlo - klikněte pro zvětšení
  
Původní barokní architektura se citlivě doplňuje s moderními prvky

                                            Pohled na kostel z vnitřního dvora kláštera

Mezi aktéry přímo v kostele byl arcibiskup kardinál Miloslav Vlk a lyonský kardinál Philippe Barbarin, v jehož diecézi žijí mniši opatství v Sept-Fons. Úzké vazby novodvorských na Francii vysvětlují přítomnost velkého počtu hostů z této země. Francouština mezi cizími jazyky zřetelně dominovala. Nechyběl ani opat ze Sept-Fons Patrick Olive se svými mnichy, kteří se zde cítí doma stejně dobře jako v mateřském klášteře ve Francii. Ten mimo jiné řekl, že si bratři zdejší těžce zkoušený kraj velice oblíbili, a to, že bude nový klášter právě zde, v Novém Dvoře, bylo jasné od první návštěvy tohoto místa. 

Pozdravy hostů - klikněte pro zvětšení

Pozdravy hostů před kostelem

Věřící z chodska - klikněte pro zvětšení

Mezi hosty byli i věřící z Chodska v tradičních krojích

Tato slova zazněla již po bohoslužbě na venkovním improvizovaném podiu. Zde také biskup Radkovský přečetl poděkování papeži Janu Pavlu II, který slavnost pozdravil v dopise prostřednictvím státního sekretáře Vatikánu kardinála Sodána. Po dlouhé bohoslužbě následoval oběd ve velkém kruhovém stanu, kam byli pozváni všichni přítomní.


 
Agapé v šapitó

Článek pokračuje prohlídkou kostela a kláštera.