Před několika lety jsem se na zimním kurzu Institutu ekumenických studii poprvé setkal s člověkem, který pocházel ze Srí Lanky. Jmenuje se Shanti a dnes žije v Anglii. Vzpomínám jak nám popisoval svůj krásný ostrov, připomínající na mapě perlu, vyplavenou ze dna Indického oceánu. Učil jsem ho tenkrát lyžovat a hodně jsme se nasmáli. Bylo to poprvé co viděl sníh.

Vybavuji si i skupinu křesťanů ze Sumatry. Setkal jsem se s nimi o Velikonocích s komunitou San Egidio v Římě a byli to zřejmě lidé z nejexotičtější a nejvzdálenější země, které jsem osobně poznal. Pocházejí z města Padang, které naštěstí leží jižněji než oblast zasažená obrovskými tsunami. Mám jejich tváře před očima a přestože je osobně žádné neštěstí nepostihlo, jsou pro mě konkrétními obrazy, dávající tváře tisícům jejich neštastných krajanů.

Ve většině postižených zemí tvoří křesťané pouze malé menšiny obyvatel a v neštěstí je náboženská příslušnost naprosto nedůležitým faktorem. Na Srí Lance a v Thajsku se lidé po ztrátě svých obydlí uchýlili do buddhistických klášterů a z Indonésie přišla zpráva, že týden po zpustošení Acehu se lidé opět sešli k pátečním modlitbám v jedné z mešit.

Podle údajů ministerstva zahraničních věcí je na Srí Lance (76,7 %) a v Thajsku (94,6 %) převažujícím náboženstvím buddhismus. Někteří pohřešování Češi žijí v Thajsku dlouhodobě jako buddhističtí mniši. V Indonésii převažují muslimové (88 %) a tento ostrovní stát je  zemí s největším počtem obyvatel vyznávající Islám na světě. V Indii je většinovým náboženstvím hinduismus (81%).

Indonésie

Nejvíce křesťanů žije v nejpostiženější Indonésii - 8% obyvatel. I ve střední Evropě jsme často mohli zaznamenat zprávy o střetech mezi muslimy a křesťany a o vypalování kostelů právě na Sumatře. Pozadí nemusí být pouze náboženské. Křesťané jsou v Indonésii často etničtí Číňané, relativně bohatí obchodníci. Náboženský konflikt tak může maskovat i závist a nacionalismus. Proti této nenávisti se snaží bojovat i křesťané z komunity San Egidio ve městě Padang, kteří podporují chudé muslimské děti.

Západní pobřeží Sumatry bylo ničivou vlnou zasaženo jako první. Biskup Dr. Bonar Napitupulu, hlava evangelické církve Batak (HKBP), která působí na území severní Sumatry, se zmiňuje o velké obětavosti členů církví při poskytovaní pomoci. Biskup Napitupulu se s výzvou o pomoc obrátil na členy své církve a na celé ekumenické společenství na světě, aby pomohli přátelům v nejvíce zasažených územích ostrova.

Ria Sidabutar-Pardede, která posílá do centra Světové rady církví v Ženevě zprávy z Jakarty uvádí, že kostel její církve HKBP a církevní středisko je zaplavené vodou a bahnem do výšky 1,5 metrů a stále v něm je asi 50 těl zesnulých obětí. Při katastrofě zahynulo asi 100 členů evangelického církevního sboru. "Církevní středisko Banda Aceh spolu s budovou fary vlna tsunami doslova smetla z povrchu země," říká Pardede. Doprava po cestách je stále nemožná. Možná je pouze letecká doprava, ale náklady na evakuaci jedné osoby jsou 55 USD a tyto peníze nemá církev k dispozici.

Evangelická církev HKBP vytvořila tři koordinační centra v Bedagei, Aceh a Nias. Poskytovaní pomoci koordinuje církev spolu s vládou a armádou a nevládními organizacemi. Evangelická církev HKBP a Protestantská křesťanská církev Simalungun jsou dvě hlavní církve v postižené oblasti Aceh. Koordinaci humanitární pomoci v Indonésii zabezpečuje Action by Churches Together - ACT International (globální sít církví a humanitárních organizací se sídlem v Ženevě).

Srí Lanka

Druhou postiženou zemí s největším počtem křesťanů je Srí Lanka. Podle údajů ministerstva zahraničních věcí jich na ostrově žije 6,8%. Zprávu ze Srí Lanky podává Rev. Michael Sivalingam, prezident tamější evangelické církve Lanka Lutheran Church (LLC). "Mnozí z našich členů jsou postižení i v hlavním městě Colombo, " píše Sivalingam. Poskytování pomoci pro evangelickou církev na Srí Lance koordinuje organizace ACT International prostřednictvím svého místního člena, kterým je Ekumenická rada církví na Srí Lance.

Indie

V Indii křesťané tvoří pouze 3% obyvatel, ale podle tradice zde žijí vyznavači Krista již od apoštolských dob. Podle legendy byl prvním zvěstovatelem křesťanství v Indii apoštol Tomáš.

Více než dva tisíce křesťanských poutníků, kteří byli v neděli 26. prosince shromážděni v mariánské katedrále římskokatolické církve ve Velankanni na jihu Indie, zasáhla více než deset metrů vysoká přílivová vlna. Katedrála, která patří mezi nejnavštěvovanější křesťanská poutní místa v zemi, byla přímo zasažena mohutnou vlnou, která zcela zničila řadu budov. Vlastní stavba kostela však běsnění živlu přežila. Pod troskami zřícených okolních budov ovšem zahynuly stovky lidí.

Podle dostupných zpráv byly v postižené oblasti na území Indie zničeny další dva katolické kostely, v nichž se v kritickém okamžiku zrovna konaly nedělní bohoslužby. Rovněž zde zahynuly stovky lidí. Indická biskupská konference je otřesena strašlivou tragédií a obrací se ke všem lidem dobré vůle s naléhavou prosbou o pomoc postiženým.

Spojena evangelicko-luteránská církev v Indii (UELCI) poskytuje pomoc zejména v podobě potravin a dalších potřeb pro 13,500 lidí v státě Tamil Nadu. Jde zejména o rybářské rodiny. Další prioritou je obnova zničených příbytků, poskytování duchovenské pomoci pro pozůstalé, obnova obecných zařízení jako jsou školy, lodě a rybářské sítě.

Generální tajemník UELCI, Dr. Chandran Paul Martin hovoří, že reakce církví na katastrofu je zápasem víry a výzvou, protože se odehrála právě na Vánoce. Církev to staví do velmi zvláštní pozice a zavazuje ji to, aby poskytla pomoc a podporu postiženým.

V článku byly použity zpravodajské materiály ERC a ČBK.