Křesťanské církve chystají v Praze Noc otevřených kostelů. Programy, které 22. ledna netradičně zpřístupní lidem několik chrámů v okolí Staroměstského náměstí, obsáhnou podle organizátorů od odpoledne do pozdního večera zábavné akce pro děti a rodiče, koncerty, panelovou diskusi a představení nových členských států Evropské unie.

"Za vzor máme podobné, už zavedené aktivity v západní Evropě, u nás jde zatím o první pokus," řekla ČTK tajemnice Ekumenické rady církví Jitka Klubalová. Iniciátoři předpokládají, že by Noc otevřených kostelů - jednou možná skutečně až do noci a ve větším měřítku - pořádali každý rok v rámci lednového Týdne modliteb za jednotu křesťanů.

Tentýž den se v Praze od 18.00 hodin v modlitebně Církve bratrské v Soukenické ul koná ekumenická bohoslužba během které představitelé Ekumenické rady církví v České republice (ERC) a biskupské konference římskokatolické církve, podepíší mezinárodní dokument Charta Oecumenica. Dokument na mezinárodní úrovni přijatý ve Štrasburku 22.dubna 2001 podepíší zástupci všech členských církví ERC kromě Apoštolské církve, která se od ekumenické charty distancovala. Tato církev je však početně málo významná.

Do programu Noci otevřených kostelů se zapojí pořadatelé především v chrámu sv. Mikuláše Církve československé husitské na Staroměstském náměstí, v evangelickém kostele U Salvátora, v refektáři dominikánského kláštera v Jilské ulici a ve sboru Církve bratrské v Soukenické ulici. V nabídce koncertů figuruje vystoupení písničkáře, faráře a politika Svatopluka Karáska a varhanní recitál Václava Rabase.

Připravena je rovněž prezentace základních informací o 3. evropském ekumenickém setkání, která se letos od 4. do 9. září uskuteční v rumunském městě Sibiu. Shromáždění s tématem o "naději pro obnovu a jednotu v Evropě" navazuje na obdobná setkání z roku 1989 v Basileji a v roce 1997 ve Štýrském Hradci. Charta Oecumenica byla podepsána ve Štrasburku roku 2001.

Dětský program obsáhne divadlo v podání dramatického souboru Základní umělecké školy Adolfa Voborského, vystoupení dětské kapely, výtvarnou soutěž a tvůrčí dílny a umělecké aktivity.

O dokumentu Charta Oecumenica mají veřejně diskutovat duchovní tří církví - kardinál Miloslav Vlk a teologové Zdeněk Kučera a Pavel Filipi. O chartě se diskutuje i na Diskuzích ChristNet.eu. Někteří tradicionalisté z katolických i evangelikálních kruhů kritizují například  poměrně odvážný závazek signatářů  k cestě k vzájemného eucharistickému společenství či k prohloubení vztahu s judaismem či islámem. Jiní naopak považují texty Charty v těchto bodech za hodně stručné a střízlivé a "bláboly" o "SUPERCÍRKVI" považují za nesmysl, nepochopení nebo úmyslné zkreslení. Charta je podle nich pokusem o to, aby se evropské církve a křesťané dohodli alespoň na základních pravidlech, které budou ve vzájemné koexistenci respektovat.

Noc otevřených kostelů i podpis Charty Oecumenicy proběhne v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů, který se každoročně koná od 18. do 25. ledna 2007 a je společně vyhlašován Světovou radou církví a Papežskou radou pro jednotu křesťanů. Program je každoročně připravovan křestany z vybrané země. Poselství letošního roku vychází ze zkušenosti křesťanských společenství v jihoafrické oblasti Umlazi nedaleko Durbanu. Ústředním tématem letošního Týdne za jednotu křesťanů je Ježíšovo uzdravování.

Během ekumenických modlteb a bohoslužeb se každoročně konají sbírky na konkretní účel. Letos organizátoři chtějí podpořit projekt nemocniční kaple ve fakultní nemocnici v Motole. Pražská fakultní nemocnice Motol, která na svých 2500 lůžkách poskytuje zdravotní ošetření pacientům z celé České republiky i zahraniční, se rozhodla utvořit prostor, kde budou lidé moci naslouchat sami sobě, svým otázkám a pochybnostem, tázat se po zdrojích naděje, modlit se, meditovat, tiše spočinout či se sejít k bohoslužbě nebo pobožnosti. Kaple bude určena nejen pacientům, jejich příbuzným a známým, ale i zdravotníkům a návštěvníkům nemocnice.

Sestaveno s použitím materiálů ERC a zpravodajství ČTK. Ilustrační foto autor.