Kniha Benedikta XVI. o Ježíši se stala během několika dnů bestsellerem. V prvním týdnu po uvedení na pulty knihkupectví činil její prodej 43%  všech prodaných knih z oblasti naučné literatury na německém trhu. Předseda střechové organizace luterských pietistů v Německu, Švýcarsku a Rakousku (Evangelischer Gnadauer Gemainschaftsverband, který sdružuje řadu set tisíc luterských křesťanů zaměřených na vnitřní misii, pozn. red.), farář Dr. Christoph Morgner, se domnívá: Také protestanským křesťanům se zde otvírá misijní šance , kterou by měli využít.

Benedikt XVI. se opět důrazně přihlásil o slovo. Jeho nová kniha o Ježíše naplňuje pokladny knihkupectví. Postarala se o rozruch i v sekulárních médiích. Ani Der Spiegel (tradičně vůči křesťanství kritický, pozn. red.) ji nepominul. Člověk nemusí být prorokem, aby knize předpověděl špičkové umístění na seznamu bestsellerů. To je mimořádně potěšitelné. Konečně se dostává Ježíši takové míry veřejné pozornosti, jakou jsme si jako křesťané už dlouho přáli. Co může být lepšího, než když se Ježíš dostane do titulků? Ježíš jako téma dne - to nabízí množství možností jak zapříst osobní rozhovory ve školách a úřadech, mezi sousedy a ve spolcích. Nabízí se zde velkolepá příležitost mluvit o naší víře. Ta má svůj svoje těžiště a východisko v osobě Ježíše Krista. Naše víra je vírou v osobu. Všechno se odvíjí od Ježíše.

Zároveň dává tato nová kniha našim sborům a farnostem misijní „dloubanec do žeber“, abychom cíleně uchopili téma Ježíše. V kázáních a přednáškách, při seminářích a ve sborových dopisech se nám vyplatí, abychom tuto „přihrávku dopředu“ z Říma aktuálně a intenzivně zachytili. Potřebujeme to, protože protestantská teologie nám předává jenom rozporuplný Ježíšův obraz. Sotva najdeme jeden jediný exegetický problém, na němž by se naši odborníci shodli. Jaká difuzní směs vzniká třeba jenom u otázky, jaká slova byla skutečně řečena historickým Ježíšem a jaká ne! To není průhledné snad pro nikoho. Tato difuznost v samém středu naší víry však oslabuje křesťanské svědectví v naší společnosti. Činí nás nedůvěryhodnými a ochromuje nás, když máme našim současníkům zvěstovat jasně a přitažlivě poselství o Ježíši, Božím Synu.

Zde přichází nová kniha od Benedikta XVI. velmi vhod. Ježíš nám v ní není vylíčen jako vědecký uzlíček problémů, nýbrž jako pravý člověk a pravý Bůh - tak, jak o vyobrazují evangelia, jak ho zvěstovali apoštolé a jak ho křesťanstvo dosvědčuje ve svých vyznáních. Shodnost biblického obrazu Ježíše je větší, než si mnozí teologové chtějí přiznat. Benedikt XVI: „Pro moje vypodobení Ježíše  to znamená především to, že důvěřuji evangeliím.“ Tato základní důvěra pak prostupuje celou knihou. Přitom však papež v žádném případě nepodceňuje historické bádání. Ale zároveň vysvětluje, že lidský rozum nikdy nebude s to uchopit tajemství Božího vtělení. Rozum zůstává v zajetí včerejška pouhé historie. Avšak je to naše „vnitřní přátelství s Ježíšem, na němž přece všechno záleží“. To má být četbou této knihy povzbuzeno a posíleno. Tohoto biblického Ježíše, jak nám ho představuje Joseph Ratzhinger, resp. Benedikt XVI., bychom měli kázat v našich sborech. Tato kniha nás k tomu povzbuzuje. Rozmnožuje důvěru v osobu Spasitele. Ježíš je naším křesťanským jediným východiskem, neboť je to výhradně zvěst o něm, co nás křesťany činí neporazitelnými.


Evangelischer Gnadauer Gemeinschaftsverband je střechovou organizací luterských pietistů - tedy křesťanů a sborů z luterských církví, kteří zdůrazňují osobní zbožnost a misii - a farář Christoph Morgner je jeho předsedou. Gnadauer (podle města Gnadau) Verband pak tvoří největší část další střechové protestantské organizace, Evangelické aliance, k níž se v Německu hlásí asi milion protestantských křesťanů. V Česku je jejím partnerem Evangelikální aliance.

K tématu viz též starší článek Magazínu ChristNet

Z časopisu ideaSpektrum přeložil Jan Uhlíř