Benedikt XVI.Se stále větší naléhavostí se vnucuje otázka, zda papež Benedikt XVI., respektovaný pro své teologické vize, není příliš vzdálen každodenní správě své církve. S poukazem na nekontrolované úniky informací, které svědčí o silném napětí uvnitř Vatikánu, to uvedla agentura AFP.

Papež, který v nedávno předal příslušné insignie 22 novým kardinálům, si v posledních týdnech mohl uvědomit, jak rozsáhlé neshody zavládly v tlumené atmosféře apoštolských paláců: italskému tisku byly dány přísně tajné dokumenty, ve kterých je řeč o údajném spiknutí proti němu, o údajné korupci a převodech peněz z banky Vatikánu.

Seznam zveřejněných tajných dokumentů

Tajných dokumentů, které spatřily světlo světa je příliš mnoho, a proto zde publikujeme seznam těch nejzávažnějších:

Dopisy adresované papeži Benediktovi a státnímu sekretáři, kardinálu Tarcisio Bertonemu, zaslané současným papežským vyslancem v USA, italským arcibiskupem Carlo Maria Viganó, který si v nich stěžuje na korupci a nepořádek ve vatikánských financích a na očerňovací kampaň vedenou proti jeho osobě. Viganó byl v době před svým vysláním do USA druhým nejvyšším úředníkem vatikánského státu a úporně se snažil vyhnout tomu, aby byl ze svého postu sesazen. Viganó v dopise Bertonemu protestuje proti tomu, že zakázky „jsou zadávány jedněm a těm samým firmám za dvojnásobné ceny v porovnání s cenami mimo Vatikán“. Jedná se o poukaz na protekci v zadávání zakázek vatikánskou správou. Zároveň upozorňuje na špatnou správu vatikánských investic, které jsou podle něj svěřeny italským bankéřům, kteří „hledí na svůj prospěch daleko více než na náš“.

Anonymní oběžník sepsaný o novém vatikánském zákonu proti praní špinavých peněz, jenž naznačuje, že nový zákon obsahuje obrovskou právní mezeru – totiž že znemožňuje stíhání kohokoli za přestoupení tohoto zákona před 1. dubnem 2011, tedy přede dnem, kdy zákon nabyl účinnosti.

Materiály, které podporují nařčení, že Institut pro práci víry, takzvaná Vatikánská banka, v nedávné době převedl milióny eur na zahraniční účty, aby se tak vyhnul kontrole ze strany italských úřadů. Tyto dokumenty zároveň potvrzují, že se Vatikánská banka záměrně vyhýbala různým vyšetřováním z italské strany. 

Anonymní dokument sepsaný v němčině a popisující rozhovor palermského kardinála Paola Romea během jeho návštěvy Číny, ve kterém kardinál předpovídá, že papež Benedikt zemře do 12 měsíců a bude nahrazen milánským kardinálem Angelo Scolou.

Dva interní oběžníky – z nichž jeden je sepsán kardinálem Attiliem Nicorou, který předsedá vnitřnímu reviznímu finančnímu výboru a v němž kardinál varuje, že nedávné úpravy nového vatikánského zákona proti praní špinavých peněz jsou nahlíženy jako „krok zpět“, který by mohl vyvolat kritiku u mezinárodních finančních institucí a organizací.

Pátrání ve vlastních řadách

Vatikánská státní správa po zveřejnění dokumentů začala pátrat po zdroji úniku informací ve vlastních řadách. Je jisté pouze to, že přinejmenším některé tyto dokumenty unikly ze státního sekretariátu - tedy z úřadu samotného Bertoneho. Podle Radia Vatikán již bylo zahájeno vyšetřování úniku informací. Podle místopředsedy vatikánské vlády Giovanni Angelo Beccia právní orgány Vatikánu přijmou všechny nezbytné kroky k tomu, aby byli potrestáni všichni "neloajální" a "zbabělí" činitelé, kteří interní dokumenty pustili na veřejnost.

Jistý italský komentátor označil tuto sérii úniků za "válku fotokopií". Vatikán sice odmítá hovořit o nějakém boji o moc, ale podle různých zdrojů se vytvořilo napětí kolem papežova důvěrníka, jeho 77letého věrného italského kardinála a státního tajemníka Vatikánu Tarcisia Bertoneho.

Odborníci na Vatikán tvrdí, že papež, kterému bude v dubnu 85 let, se zaměřuje na předávání církevního poselství a stále více ponechává tomuto dynamickému kardinálovi volné ruce při řízení Vatikánu. Někteří členové kurie však Bertonemu vyčítají chyby v řízení a nedostatek diplomatické vize.

"Vím, jak moc je z toho papež smutný. On sám se nikdy do takových vnitřních sporů nezapojoval," řekl německý prelát, kardinál Walter Kasper.

Papež Benedikt XVI. se k věci výjádřil a s politováním konstatoval, že se toho nyní tolik říká o církvi, a vyjádřil naději, že se bude také tolik hovořit o víře. Podle pozorovatelů tak narážel na spory ve Vatikánu. V období silného zpochybnění tradičních hodnot si papež stanovil priority: novou evangelizaci, dialog s ateistickým světem, vztahy mezi náboženstvími, umění a vědy, opravu teologických přehmatů, boj za více průhlednosti a přesnosti, například v otázce pedofilního chování v církvi.

Ne diktovat, ale vysvětlit

Metodou Benedikta XVI. není podle jeho blízkých diktovat křesťanům jejich etické chování, ale vysvětlit jim podstatu tohoto chování. Učení víry je pro něj důležitější než morálka.

Odborník na Vatikán Marco Politi ve své nové knize soudí, že toto zaměření papeže na doktrínu vede církev do slepé uličky a že svět za německého papeže naslouchá Vatikánu méně než za Jana Pavla II. V knize Joseph Ratzinger-krize papežství Politi odsuzuje, že papež nevěnuje dostatečnou pozornost historickému a geopolitickému rozměru problémů.

Podle odborníka na vatikánské záležitosti Johna Allena se dá říci, že obsah informací, které unikly z vatikánské správy, podporuje známky administrativního úpadku vatikánské správy pod Benediktovým vedením. Benedikt sám sebe považuje za papeže-teologa a otázky státní správy nepokládá za nejdůležitější. Je proto možné, že právě otázka reformy státní správy bude mít své místo, až se kardinálové napříště sejdou u volby nového papeže. Bude také záležet na tom, nakolik případný kandidát dokáže udržet na uzdě zákulisní tahanice ve své vlastní diecézi nebo úřadu, napsal Allena pro americký deník Catholic Herald Tribune.

Zveřejnění dokumentů zároveň oslabuje důvěru vedoucích katolických duchovních ve světě ve vysoké katolické úředníky ve Vatikánu tím, že napříště není možné důvěrně komunikovat své obavy či poznámky s vedením církve s jistotou, že se tato sdělení neocitnou v italském ranním tisku.

V každém případě ukazuje vatikánská církevní správa prostřednictvím těchto dokumentů svoji odvrácenou tvář.

Foto: Wikipedia.org