Po volbách

Prof. Dr. Petr Piťha
Autor: Tisk.cirkev.cz

Vyslovil jsem veřejně svůj názor na význam prezidentských voleb v době politické kampaně. I když na něm nic neměním, považuji za správné vystoupit ještě po zvolení hlavy státu, a to hned.

Uvědomuji si tyto skutečnosti. Prezident je zvolen. Poté, co složí ústavní slib, bude samozřejmě prezidentem pro všechny občany. V demokratickém státě musí být respektován většinový názor i těmi, kdo ho nesdílejí, protože ho považují za chybný. Demokratem nepřestanu být a budu o naplňování demokracie usilovat za všech podmínek.

Kampaň i volby ukázaly, že je naše společnost dost ostře rozdělena. Nesdílím názor, že jde o rozdělení na politickou levici a pravici. Jde o rozdělení na ty, kdo chtějí věcně řešit problémy, které před námi stojí, a na ty, kdo jednají podle krátkodobých a navíc osobních či skupinových zájmů nebo podlehnou povrchní přitažlivé agitaci. Zastávám názor, že otázky svou podstatou odborné nelze řešit politickou diskuzí. Třikrát tři je a zůstane devět bez ohledu na to, jak to kdo vnímá.

Protože jde o tento problém přístupu k řešení státu, je třeba se mu věnovat bez ohledu na osobu hlavy státu. Podrážděné zkratkovité reakce nejsou znakem jednání rozumného, ale bezhlavého.

Čeká nás usilovná práce, aby převážilo logicky správné myšlení nezatížené účelovou krátkozrakostí a spoustou ideologických předpojatostí, tj. dlouhodobě tradovaných nepravd.

Cesta k tomu nebude ani snadná ani krátká. Všem k ní přeji soustavnost, trpělivost a vytrvalost. Nepodaří-li se nám postupovat na ní dost úspěšně, mohli bychom narazit na důsledky problémů oddalovaných a dosud řešených nedobře. Byl by to tvrdý náraz.

Nyní se vracím ke své práci, abych ji dělal, jak to druzí lidé právem očekávají – pořádně a včas. Doufám, že mě v tom chod státu ani společenská situace nevyruší natolik, abych musel pro veřejnost znovu formulovat svůj názor.

Autor je probošt Kolegiátní kapituly Všech svatých na Pražském hradě a bývalý ministr školství v první vládě premiéra Václava Klause.