Lefebvristé se rozhodli ukončit dialog s Římem

Marcel-François Lefebvre, exkomunikovaný zakladatel Kněžského bratrstva sv. Pia X.
Autor: Flickr.com / Creative Commons

Po odmítnutí tzv. věroučné preambule dávají členové Bratrstva svatého Pia X. (SSPX) další jasný signál o svém postoji ke katolické církvi. Dobrovolně se zřekli pokračování smiřovacích rozhovorů.

Učinili tak nejnovějším prohlášením, které podepsali tři biskupové SSPX 27. června ve švýcarském městě Ecône. V něm v dvanácti bodech opětovně zdůrazňují svůj názor na Druhý vatikánský koncil, na současnou liturgii, na ekumenismus, mezináboženský dialog a kolegialitu biskupů. Všechny tyto body z rozličných důvodů odsuzují, resp. neuznávají. Deklarujíce „lásku k církvi“ dobrovolně odmítají církev jako i smíření, které se jim tak jako nikdy předtím nabízelo během pontifikátu Benedikta XVI.

Členové SSPX v prohlášení připomínají, že se odmítají ztotožnit s „hermeneutikou reformy v kontinuitě“ – což je postoj k II. vatikánskému koncilu, jak ho vícekrát zdůraznil i emeritní pontifik. Koncilové dokumenty považují za proniknuté duchem „sekulárního a profánního humanismu“. Koncil podle nich vytvořil „nový typ magisteria“, který „nemá žádné kořeny v Tradici“. I kvůli tomu údajně velká část kléru podle nich už „nadále nevidí v našem Pánovi a katolické církvi jedinou cestu spásy“. V důsledku toho ani „nejvyšší pontifik nevykonává efektivní plnost své autority“, vzdávaje se své moci v prospěch biskupské kolegiality. Latinský ritus mše svaté považují za „proniknutý ekumenickým a protestantským duchem, demokracií a humanismem, které vyprazdňují oběť kříže“. Za jedinou správnu cestu uchování tradice považují tu, kterou v roce 1970 nastoupil francouzský arcibiskup Marcel Lefebvre založením bratrstva.

Nejnovější prohlášení bylo vydané při příležitosti 25. výročí nelegitimní biskupské konsekrace Bernarda Tissiera de Mallerais, Alfonsa de Galarretu, Bernarda Fellaya a Richarda Williamsona, která se uskutečnila 30. června 1988 v městě Ecône. Hlavním světitelem byl bez papežského svolení arcibiskup Marcel Lefebvre s emeritním brazilským biskupem Antôniem de Castro Mayerem jako spolusvětitelem. Nasledující den, 1. července, vydala Kongregace pro biskupy dekret podepsaný i tehdejším prefektem, kardinálem Bernardinem Gantinem, který vysvěcení označil za schizmatický čin, prostřednictvím kterého (latae sententiae) byli všichni aktéři automaticky exkomunikovani z katolické církve. Dekret o snětí této exkomunikace vydala ta samá kongregace 21. ledna 2009 z pověření Benedikta XVI. Biskup Williamson, který se stal známým i popíraním holokaustu, byl 4. října 2012 vyloučený z Bratrstva sv. Pia X. z důvodu „neautorizovaného“ udělování svátosti biřmování v Rio de Janeiro.

Převzato z blogu http://www.svetkrestanstva.sk/