Čas k naslouchání

logo Synody 2021-2023
Autor: www.cirkev.cz

Mám radost z rozhodnutí papeže Františka, který pro rok 2023 zvolil dosud nevídanou formu biskupské synody zahrnující i diecézní fázi. Byli k ní pozváni a vyzváni všichni nositelé všeobecného kněžství, zájemci z řad nekatolických křesťanů a vůbec vně katolické církve. Toto pozvání mě naplnilo nadějí, že jako laici v církvi nejsme pouze objektem pastorace a církevního práva, ale skutečnými členy Božího lidu, jejichž vnímání není institucionální církvi lhostejné. Pochopila jsem výzvu jako Františkovu starost o odstranění klerikalismu hluboko v nás, který by nebyl životaschopný, kdybychom ho jako laici vlastním postojem pasivně nepodporovali. 

Moje nadšení pro synodální proces brzdí nejistota daná tím, že se o diecézní fázi až do začátku října téměř nemluvilo. Oficiální zprávy se objevovaly velmi nesměle. Očekávala bych, že tato z mého pohledu převratná příležitost bude na úrovni jednotlivých diecézí nebo ČBK prezentovaná během léta. Ještě i v polovině října jsem se však setkávala s lidmi, kteří absolutně nechápali, oč se jedná, neboť ani samotné zahájení v diecézi či farnosti neobsahovalo pro ně srozumitelné uvedení. 

Další znepokojení jsem pocítila, když jsem se seznámila se jmény národního synodálního týmu a diecézních koordinátorů. Opravdu tak výrazné zastoupení kleriků? Opravdu tak nepatrné zastoupení žen? Jsme schopní zajistit, aby tento tým skutečně naslouchal laikům a ženám? Nezapadnou v něm námi zaslané podněty pro předporozumění jeho členů? 

Opravdové zklamání však pociťuji poté, co generální sekretariát v Římě prodloužil diecézní fázi do 15. srpna a čeští biskupové v návaznosti na to stanovili jako poslední termín odevzdání výstupů nejnižší úrovně 1. březen 2022. Znamená to výrazný nepoměr prodlouženého času pro diecézní koordinátory a národní synodální tým v neprospěch základních skupin. Počítám-li dobře, celá syntéza na úrovni diecézní a národní si nárokuje ještě víc než pět měsíců. 

Uvědomuji si, že objem práce nutný k sestavení celonárodní syntézy včetně jejího překladu do jednacích jazyků je mimo moje představy, zvlášť když se výsledek má vejít do deseti stran. Tuším za tímto časovým určením nejistotu koordinátorů. Nevíme, jaká bude celková odezva, kolik výstupů ze základních skupin dorazí, jak složité bude sestavení finální verze. Celá diecézní fáze biskupské synody je velkým Františkovým experimentem. 

Uvítala bych, kdyby diecézní i národní koordinátoři netrvali přísně na dodržení stanoveného termínu výstupů základních skupin. Synodalita církve není jen dočasná, jenže my se na ni jen obtížně rozpomínáme. Diecézní fáze synody nás zastihla nepřipravené, kultuře dialogu se musíme teprve učit. Naslouchání není totéž co poslouchání, je to proces vyžadující opakované setkávání. Čas pro nejnižší úroveň nelze jednoduše zkrátit v zájmu vypracování co nejlepšího výsledku. Minimum základních skupin podmiňuje i kvalitu finální verze. Deset stran s nulovou vypovídací hodnotou na generální sekretariát určitě posílat nechceme. Pět měsíců pro vypracování syntézy lze jistě využít i pro přijímání dodatků. Pevně věřím, že diecézní koordinátoři ani podněty zaslané po 1. březnu nezahodí do koše, ba doufám, že nás v pokračování práce ve skupinách výslovně podpoří. Jsme přece na společné cestě a všichni se učíme naslouchat.

Všem koordinátorům bych byla vděčná, kdyby věnovali zvýšenou pozornost tématům týkajícím se postavení ženy v církvi. Zapojení většiny žen limituje rodina a zaměstnání v sekulární oblasti. A nejen žen, i mužů - otců od rodin. Tím cennější může být jejich přínos, budou-li koordinátoři pro spolupráci s nimi otevření. Vypracování syntézy není úkolem navíc, který chceme co nejrychleji sprovodit ze světa, abychom měli splněno. Pro národní synodní tým složený převážně z kleriků to znamená výzvu překročit vlastní stín. Odvahu skutečně vykročit na cestu. Nestojí to za ten experiment? 

Autorka vystudovala historii a teologii.