Ochrana života v jeho celistvosti

profesorka Mariana Mazzucato
Autor: Wikipedia.org / Creative Commons

V polovině října jmenoval papež František nové členy papežské Akademie pro život, mezi nimi také profesorku ekonomie inovací a veřejné hodnoty Marianu Mazzucato. Právě její jmenování vyvolalo v některých katolických kruzích odmítavé reakce. Profesorka Mazzucato se totiž deklaruje jako ateistka a navíc letos v létě, když Nejvyšší soud USA zrušil rozsudek ve věci Roe v. Wade (zrušení federálního práva na potrat), v několika tweetech kritizovala uvedené rozhodnutí, resp. podpořila kritiky tohoto soudního rozhodnutí. Rozhořčení směřovalo jak proti papeži Františkovi, tak i proti arcibiskupovi Vincenzu Pagliovi, prezidentu Akademie, a navazovalo dojem, jako by se jednalo o svévolné rozhodnutí v rozporu s posláním a cíli Akademie.

Akademii pro život založil sv. Jan Pavel II. dne 11. 2. 1994, a jak připomíná arcibiskup Paglia, členové akademie se soustřeďují na ochranu života v jeho celistvosti, tedy odmítají potraty a kromě nich též euthanisii, asistovanou sebevraždu, trest smrti, násilí, sociální nerovnosti, užívání donucovací moci a všechny formy totalitarismu. Primární rolí Akademie je vytvoření vědecké základy pro podporu a ochranu lidského života a jeho důstojnosti, jak vyplývá i z její stanov. Akademici jsou vybírání bez ohledu na jejich náboženství z význačných expertů, ať už duchovních nebo laiků různých národnostní, kteří se specializují v oborech souvisejících s ochranou lidského života. Stejně jako na jejich profesionální integritu je kladen důraz i na jejich věrnou oddanost obraně lidského života. V roce 2017 tak byli do Akademie jmenováni např. dva rabíni, a to Avraham Steinberg z Izraele a Fernando Szlajen z Argentiny, nebo Nigel Biggar, anglikánský kněz a teolog.

Ochrana života v jeho celistvosti

Ilustrační foto
Autor: Christnet.cz / Vít Luštinec

Arcibiskup Paglia uvádí, že profesorka Mazzucato byla vybrána na základě doporučení několika akademiků. Dříve, než jsou návrhy na nové členy akademie předloženy papeži, jsou navrhovaní kandidáti konzultováni s papežským nunciem a biskupskou konferencí podle místa, kde kandidát žije a pracuje. Stejně tak tomu bylo i v tomto případě, a jak dodává arcibiskup Paglia, žádné námitky vůči ní nebyly z žádné strany vzneseny. Důvodem pro jmenování Mazzucato byla její odborná specializace, protože se jako ekonomka věnuje ohrožení lidského života na základě sociálních nerovností, konkrétně arcibiskup připomněl, že dle organizace Save the Children (Zachraňte děti) ročně umírají dva miliony dětí z důvodů podvýživy .

Profesorka Mazzucato se těší mezinárodnímu renomé a její myšlenky nezaznívají v prostředí katolické církve poprvé. V rámci setkání v Assisi s názvem Františkova ekonomika se mohli účastníci zapojit do bloku Ekonomika misí, inspirovaného myšlenkami této ekonomky, zejména její knihou Ekonomika misí: Jak let na Měsíc může změnit kapitalismus. Pod jejím dozorem též vznikl program Horizont Evropa, schválený Evropským parlamentem v roce 2016, který se soustředí na důsledky klimatických změn, čisté oceány, zdravé potraviny a půdu, výzkum rakoviny, chytrá a uhlíkově neutrální města. Všechny body tohoto programu se vztahují k ochraně a důstojnosti lidského života v jeho všech souvislostech. Mazzucato vystupovala také v roce 2020 na konferenci zaměřené na reflexi encykliky Laudato Si pořádané jezuitským Evropským sociálním centrem.

Američtí biskupové přivítali s radostí a vděčností zrušení federálního práva na potrat, současně ale též připomínali nezbytnost pomoci rodinám a přijetí zákonů a politických opatření chránících nejzranitelnější členy společnosti. Legislativa musí podporovat kulturu života, což znamená mimo jiné podporu těhotným ženám a rodinám formou daňových úlev, dostupnosti zdravotní péče a nabízení alternativ k potratům, jako je např. adopce či pěstounská péče. Můžeme si povšimnout, jak biskupové kladou důraz na pozitivní opatření, která podporují ochranu života. Pro-life postoj znamená, že v první řadě musí být pozornost zaměřena na účinnou záchranu života nenarozených dětí, nikoliv na debatu ohledně přísnosti zákonných restrikcí. Je velkým nepochopením, pokud se někdo přihlásí jako podporovatel pro-life hnutí, a okamžitě dostane nálepku, že jeho cílem je zakázat potraty. Je ale nutno přiznat, že této zkratce napomohli i politikové, pro které byla na prvním místě jejich politická agenda, a nikoliv účinná pomoc nenarozeným dětem.

Ohledně postojů profesorky Mazzucato pak arcibiskup Paglia dodal, že její pozici ve vztahu k ochraně života nelze hodnotit podle čtyřech tweetů, ale na základě její vědecké práce, která je jednoznačně zaměřena ve prospěch života. Její tweety byly pro-choice (zastávající právo volby), nikoliv pro-abortion (pro potrat). To opravdu není totéž. Přiznání práva na volbu neznamená, že dotyčný podporuje potraty, ale jen to, že pochybuje, zda jsou přísná legislativní omezení přístupu k potratům nejlepší cestou, jak dosáhnout snížení jejich počtu.

Autorka je právnička