Píšeme nezávisle a otevřeně, jen díky vám.Podpořit Christnet
Christnet

Zasedá synoda starokatolické církve

Domácí zpravodajství / kir / starokatolici.cz / 18. října 2019 22:29
Zasedá synoda starokatolické církve

Ilustrační foto: čeští starokatolíci s biskupem Stránským
Autor: www.starokatolici.cz

Bystřice pod Hostýnem -

Ve dnech 17. – 19. října se v Bystřici pod Hostýnem koná 50. synoda Starokatolické církve v ČR. Delegáti a delegátky z řad věřících i duchovních reprezentující jednotlivé farnosti budou projednávat změny ústavy umožňující efektivnější fungování církve či recepci ekumenických dokumentů s Římskokatolickou církví a lutherskou Švédskou církví. Na pořadu synody jsou ale také otázky financování církve či víry a lidské sexuality.

Starokatolická synoda se koná ve středisku Českobratrské církve evangelické Sola Gratia v Bystřici pod Hostýnem. Slovo synoda pochází z řeckého syn hodos – společná cesta. Podle církevní ústavy je synoda vrcholným orgánem starokatolické církve. Řádná synoda se schází nejméně jednou za tři roky a její volení delegáti a delegátky z řad věřících i duchovních zastupují jednotlivé farní a filiální obce.

Synoda představuje, usměrňuje a podporuje život starokatolické církve, přijímá vnitřní předpisy starokatolické církve a ve všech otázkách starokatolické církve jí přísluší definitivní rozhodnutí, s výjimkou záležitostí věroučných a záležitostí, jež jsou vyhrazeny biskupovi mocí jeho úřadu,“ píše se v ústavě Starokatolické církve v ČR.

Návrhy na synodu můžou předkládat jednotlivé farní nebo filiální obce, synodní rada a biskup. O zařazení návrhu do programu synody následně po posouzení právní komisí a připomínkovém řízení rozhoduje synodní rada.

„Padesátá synoda bude taková, jakou si ji uděláme – jsme to my všichni, celá místní církev, kdo stanovíme témata, která má synoda projednat. V tuto chvíli již víme, že budeme jednat o společenství s Církví Švédska, dále o otázce žehnání stejnopohlavních párů, respektive o nastartování konzultačního procesu k této otázce, budeme se vyjadřovat k otázce vnímání manželství v německé starokatolické církvi a budeme jednat o několika změnách naší Ústavy a jiných vnitřních předpisů církve,“ napsal Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve v ČR, ve svém poselství k připravované synodě.

Synoda se ve čtvrtek večer historicky poprvé začala speciální eucharistickou slavností zvanou missa chrismatis (mše olejů), při které budou požehnány křižmo, olej katechumenů a olej nemocných. V latinské tradici jsou to tři oleje – k pomazání kandidátů křtu (katechumenů), pomazání nemocných a slavnostní a nejdůležitější z nich chrisma – křižmo, olej, který žehná biskup a který na znamení jednoty s ním používají kněží při křtu a biřmování. Je to posvátný olej, který v sobě nese vonnou esenci a pečetí pokřtěné, biřmované a vysvěcené a dříve se jím pomazávali také králové. Zasazením této liturgie do programu synody chtějí starokatolíci vyjádřit, že nejde jen o uzavřenou událost několika duchovních v katedrále, ale o slavnost celé církve. 

Předchozí 49. synoda se konala v dubnu 2016 v Želivském klášteře a jejím ústředním úkolem byla volba nového biskupa, kterým se stal tehdejší zlínský farář Pavel Benedikt Stránský. Letošní synoda proto bude pro české starokatolíky také možností bilancovat uplynulé tři roky.

Zaujal Vás tento článek? Sdílejte ho a šiřte dál:


 

Přispět nám můžete i v kryptoměnách:

Bitcoin

Ethereum

Litecoin

Diskuze k zprávě

Christnet.eu chce umožnit svobodnou diskuzi, ale vyhrazuje si právo neukládat či mazat příspěvky v rozporu s pravidly diskusí: nadávky, osobní útoky na autora či ostatní komentátory, neucelenost logiky, příliš gramatických chyb, nedostatek konkrétních argumentů k tématu, obecné stížnosti na redakci, opakovaní stejných argumentů, falešné jméno nebo e-mailová adresu pro potvrzení komentáře, VÝKŘIK prostřednictvím velkých písmen, nepodložené argumenty a nepravdy, příliš dlouhé příspěvky, a obecně i příspěvky, které k diskuzi nepřidají nic nového.

Studium IES
Timotej.cz

Bankovní spojení

Podpořte nás přes transparentní účet bez poplatků: 2900316130/2010

QR platba – Podpořte magazín Christnet.eu

Rubriky

Anketa

Jsou vám sympatické cíle německé Synodální cesty?
Ano
52%
 
Spíše ano
2%
 
Ne, je příliš radikální
20%
 
Synodální proces vůbec nepodporuji
26%
 
(Počet hlasů celkem: 93)