Biskupská synoda přijala dokument o rodině bez sporných pasáží

Ilustrační foto - Účastnící synodu o rodině v Římě
Autor: Flickr.com / M. Mazur / Creative Commons

Biskupská synoda včera schválila závěrečnou zprávu. Oproti průbežné zprávě v ní nakonec chybí tři pasáže naznačující větší vstřícnost v přístupu k homosexuálům a rozvedeným, které nedostaly potřebnou dvoutřetinovou většinu hlasů. Text bude podkladem pro řádnou synodu v následujícím roce.

Biskupové označili konečný text za "vyvážený" odraz církevního učení a pastoračních potřeb, který vyzvedává tradiční katolickou rodinu jako vzor hodný následování. Skupině liberálních kardinálů se tak po dvoutýdenním zasedání nepodařilo prosadit "progresivní" přístup, který má zřetelnou podporu papeže Františka.

Ohledně homosexuálů původní návrh prohlašoval, že církev přijímá jejich orientaci, nabízí jim "domov" a uznává, že jejich svazky, jakkoli morálně problematické, mohou těmto párům poskytovat "drahocennou" podporu. Proti tomu se většina biskupů postavila. Nová verze odstavce nezískala požadované dvě třetiny 253 delegátů. Některá témata byla do dokumentu přidána, například přání, aby procesy prohlášení manželství za neplatné probíhaly zdarma, dále pozornost vůči adopcím, varování před pornografií či špatným užíváním internetu. Text se nově také věnuje obětem sexuálního zneužívání.

Na přání papeže Františka byla zpráva zveřejněna i s počtem hlasů u jednotlivých hlasů.

"Zaslechli jsme rozdílné názory," řekl AP po skončení synody indický kardinál Oswald Gracis na otázku o přístupu k homosexuálům a znovu sezdaným katolíkům. Kardinál Kasper řekl, že ohledně synody měl "realistická" očekávání a že jeho původní návrhy byly podstatně zmírněny. "Ministr kultury" Vatikánu Gianfranco Ravasi označil dokument za "vyvážený", "pozitivní" a "otevřený" a řekl, že "přijímá každého", avšak o sporných otázkách se bude dál diskutovat.

Většina dodatků k původnímu návrhu žádala, aby církev své učení o rodině plně prosazovala a aby věřící katolické rodiny vyzdvihovala jako model rodinného soužití v kontrastu s "nesvátostnými" svazky. Podobný tón zazněl i v dnešním poselství biskupů ke křesťanským rodinám.

Jihoafrický kardinál Wilfrid Fox Napier, který přispěl k sestavení konečné verze textu, Vatikánskému rozhlasu řekl, že závěrečný dokument má "společnou vizi", která v původním návrhu chyběla. Původní verze podle něj "prezentovala homosexuální svazky jako něco velmi pozitivního" a navrhovala, aby se znovu civilně sezdaní katolíci účastnili eucharistie, jako by takový názor zastávala celá synoda. Podle něj ale takový pohled prosazovali jen "jeden nebo dva lidé", což "ostatní velmi rozhněvalo".

Papež František zahájil už v září kroky ke zjednodušení církevního postupu pro prohlašování neplatnosti manželství. Reforma těchto procedur by měla vést k tomu, že katolíci budou moci snadněji ukončovat problematická manželství a uzavírat nové svazky.