Už jste byli v Naogaonu?

Děti bez rodičů žijí u příbuzných...
Autor: Nadace Mezinárodní potřeby

Nechci vás podceňovat, ale pokud vám toto libozvučné slovo není povědomé, vězte, že jde o oblast na severozápadě Bangladéše. Křesťanská mezinárodní organizace International Needs (IN) zde provozuje mimo jiné školu pro děti ze slumů. Škola funguje od roku 2012 a právě v ní studuje 282 žáků. Všichni jsou z velmi chudých podmínek. Mnohé z dětí jsou sirotci a žijí u svých vzdálených příbuzných. Další děti rodiče mají a ti pracují jako nádeníci, řídí rikšu nebo loví a prodávají ryby, jiní se živí jako kováři či ševci. Jejich matky pracují jako služebné v domácnostech nebo jako na den najímané dělnice či dokonce pomocné kamenice. Tito rodiče by kvůli chudobě nemohli posílat své děti do školy. Těžko řešitelným problémem a finanční zátěží pro ně také je, když někdo z blízkých onemocní. Rodiny zde žijí v chatrných domcích z odpadních materiálů. V období dešťů tráví večery v úzkostech a starostech, zda domek vydrží.

Žáci a studenti dostávají ve škole IN všechny potřebné učebnice, školní uniformu a oběd. Po škole se mohou účastnit volnočasových aktivit, např. hrát na hudební nástroje nebo se učit tančit. Škola nabízí vzdělávání i dospělým. Místní ženy se mohou zdarma vyučit na kurzu šití či práce s počítačem.

International Needs zde také staví novou budovu sirotčince s kapacitou až 400 lůžek. Stavba by letos mohla být dokončena,bude moci poskytnout bydlení sirotkům, kteří se zatím živí prací na ulicích.

Premiantka z bangladéšského slumu

Už jste byli v Naogaonu?

... nebo se živí všelijak samy.
Autor: Nadace Mezinárodní potřeby

Sadia, bývalá žačka školy IN pro děti ze slumů v okrese Naogaon, popisuje, co pro ni setkání s touto školou znamenalo:

„Finanční situace mé rodiny je velmi špatná. Můj otec je nádeník a moje matka je v domácnosti, je fyzicky slabá. V roce 2008 jsem nastoupila do chudinské školy IN. Studovala jsem zde až do 8. třídy zdarma. Kdybych nepřišla do této školy, zůstala bych bez vzdělání, protože rodiče nemohli platit náklady na mé studium. Škola mi dodala všechny učební materiály, každý den jsem také dostala jídlo. Po absolvování 8. třídy jsem byla přijata do 9. třídy, tedy na střední školu, ve své vesnici. Nadále jsem měla od IN finanční podporu, bez níž bych nemohla pokračovat ve studiu. V roce 2019 jsem absolvovala maturitní zkoušku na střední škole, a to s vyznamenáním, získala jsem všech pět bodů z pěti. Jsem dárcům vděčná za jejich podporu i za svůj úspěch.“

Jak můžete pomoci chudým bangladéšských dětem?

Prostřednictvím Nadace Mezinárodní potřeby můžete dát dětem z Bangladéše nové životní možnosti.

Připojte se k pravidelné podpoře vzdělání konkrétního bangladéšského dítěte ze slumu (na podporu dárce právě čeká 9 dětí). 

Nebo můžete podporovat děti z dětského domova v Bangladéši (své dárce právě hledají tři dívky). Na Dětský domov Savar je možné přispívat i občasnými dary v libovolné výši.

Už jste byli v Naogaonu?

Mnoho lidí v Naogaon se živí zemědělstvím a rybolovem.
Autor: Nadace Mezinárodní potřeby

Lze též přispět na projekty, které Nadace Mezinárodní potřeby právě vyhlásila v rámci Vánoční sbírky 2019. Chceme v ní pomoci mimo jiné některým velmi chudým rodinám z Bangladéše a podpořit tamní veřejnou akci s křesťanským poselstvím.

Na našich internetových stránkách si můžete prohlédnout další fotografie a video z Naogaonu.

Nadace Mezinárodní potřeby spolupracuje s organizací International Needs

Nadace Mezinárodní potřeby je nezisková organizace, která byla založena v roce 1995. Jejím posláním je podpora neziskových projektů s křesťanskými kořeny v ČR i v zahraničí.

Nadace Mezinárodní potřeby podporuje vzdělání a duchovní péči pro stovky dětí v šesti chudých zemích světa (Dálková adopce PLUS®). V ČR díky dárcům podporuje křesťanské lektory přednášející na českých školách na důležitá etická témata (program Zdravá mládež).

Více najdete na www.mezinarodni-potreby.cz.