O čem sněm vlastně jednal? Jaká tam byla atmosféra?
Ta první otázka je nad mé síly, a nevím, jestli by jí byl schopen vysvětlit někdo „nahoře“. Divákům ČT utkví v paměti z prohlášení kardinála Vlka snad jen to, že církev bude u toho, až se bude stavět kanalizace. Oficiální odpověď zní: Jednalo se o jakémsi žlutém dokumentu s více než 300 odstavci. Ovšem karty byly předem rozdané, euforie z prvního zasedání opadla, drtivou většinu času se řešily detaily a vedly akademické diskuse o pojmech.

Dokument tvořily povšechné formulace, uhlazené komisemi, z nichž některé z nich se pořádně nesešly, což bylo zdrojem nejedné komické situace a „redigované“ ČBK, která mj. vyhodila z textu několik důležitých odstavců – třeba ty o rodině. Schválně se podívejte například na tuto adresu a bude Vám jasné, kolik práce s tím zejména laici a řádové sestry měly. Proto bylo zasedání na Velehradě hodně drsným podrazem vůči nim. Právem se můžete zeptat, jak bych to tedy dělal já. Kromě většímu přihlédnutí ke sněmovním kroužkům, nechlubil bych se tím, co se teď děje, ale psal bych bodově, kde se udělaly chyby, bodově návrhy a bodově apely na konkrétní instituce. A hlavně vizi, co se může stát za pět, deset a více let. Sněm se zabýval leštěním karosérie auta, které brzy bude potřebovat generálku motoru. To není chyba kardinála Vlka, který podle mě do celého procesu vložil dost energie a času, ale těch lidí těsně okolo něj a spíš i těch pod ním, kteří nejsou zlí, ale zkrátka neměli čas, energii na práci a neměli odvahu říkat pravdu. Jeden generální vikář za laickým účastníkem přišel po hlasování a povídal: „Myslel jsem, že vy to hlasování zvrátíte.“ Tento účastník mu odpověděl: „Já jsem si totéž myslel o vás.“ Takže se z 85 % vše odhlasovalo – kromě toho vedení sněmu vymyslelo hlasování tak vychytrale, že se nebude hlasovat o jednotlivých připomínkách, ale o textu jako celku. I ti, co měli ještě odvahu na prvním zasedání, už dávno rezignovali. Jedna komise se jednou vůbec nesešla (pastorace – Duka, Opatrný), ale hodili na internet „zápis ze schůze“. Jeden delegát pak volal na sekretariát a ptal se, jestli setkání nezaspal. Tam se pravda ukázala a „zápis ze schůze“ musel být promptně smazán. V další komisi zase zprávu sepsal jediný člověk, nějaký biskupův příbuzný.

Proč sněm vypustil zprávu historické komise? Není to zbabělé nepostavit se čelem k pokleskům v minulosti?
Tato zpráva byla lišácky odsunuta na vedlejší kolej - vyšla sice tiskem jako tzv. příloha, ale nehlasovalo se o ní, podobně jako o příloze, kterou vypracovala Komise pro laiky. Je to hození klacku pod nohy lidem, kteří na textu odvedli kus poctivé práce. To, že jejich snaha byla donkichotská, naznačilo už první zasedání, při kterém návrh na „přiznání vlastních chyb z minulosti“ prošel dolní komorou, ale horní (=biskupská) ho stornovala. Kardinál Vlk se letos tasil trumfem, „kolik prý laici dostali prostoru na sněmu“ a vypočítával jejich příspěvky. Jednak to není pravda – většinu příspěvků z laiků dali asi tři nebo čtyři lidi (Zajíc, Babička, Výborný a ještě pár skutečných „dělníků“ sněmu ), jednak to bylo alibi pro biskupy, kteří nemluvili – mrzí mě, že nikdo z výše postavených během celých dvou setkání ani slovem nezasáhl v plénu do bojů (i ti, od kterých jsem to čekal – například biskup Malý či Herbst). A další věc, že materiály zas přišly k účastníkům měsíc předem, nikdo nevěděl, jak se bude vyjadřovat, nikdo nevěděl, co si může dovolit (jediný Damián Němec podal jasně směrovaný apel – „žádáme ČBK “ – týkal se liturgických překladů; protože on jediný jako právník věděl, co si může dovolit).

Jaké byly zásadní připomínky?
Děláte si legraci? Na žádné „zásadní“ připomínky nebyl čas ani energie! Text byl polotovarem, připraveným jen k ohřátí v mikrovlnné troubě. Známý aktivista profesor Mlčoch se jako jeden z mála pokusil promluvit o vizi založené na velmi podnětných myšlenkách Jana Evangelisty Urbana, ale byl odstaven velice nedůstojným způsobem – cinkáním lžičky o sklenici někým z vedení sněmu. Bylo mi z toho opravdu špatně.


Zaznělo na sněmu, tak jako před dvěma lety (myslím, že z úst kněze Vacka), aby si sněm položil otázku, zda diskutovat o zdobrovolnění celibátu?
O to podle mě zatím nejde. Jsou důležitější věci – správa farností, církevní majetek, liturgické reformy, spolupráce s hnutími a komunitami, mělo se mluvit o identitě kněze, prorodinné „politice“ církve, pastoraci dělníků – resp. sociálnímu učení, mládeže, atd.. Ale na to nebyl čas. Zato na akademické diskuse třeba o zanesení - pro mě zcela nepochopitelné - zmínky o „spiritualitě zeleného čtvrtku“ (M. Šimáček) do textu – na to čas byl.


Bude nějaký sněm (synod) pokračovat v budoucnu? Jiné církve mají své synody třeba i každý rok.
Možná budou diecézní synody, kde se budou řešit lokální problémy – ovšem, jak správně řekl jeden z delegátů, jsou diecéze, kde zkrátka personálně ani technicky není v jejích silách svolat synodu (např. Litoměřice). To, že evangelíci mají synody každý rok, je pěkné, ale u katolíků si to nedokážu představit – je nás moc. Já bych ty synody organizoval tak do pěti let, ale hlavně bych tam nezval všechny generální, soudní, biskupské a já nevím jaké ještě vikáře, kteří až na pár světlých výjimek v průměru zrovna kvalitní výkon ani na jednom zasedání nepředvedli. Zkrátka bych tam pozval (i z biskupů) jen ty lidi, kteří o to mají zájem.

Prohlášení k veřejnosti, katolíkům a ostatním křesťanům jsou dost obecná, je hlavní dokument více konkrétní? Jmenujte příklady.
Kam vás vede slepá vášeň!!! Dokument je také obecný, a to dokonce biskup Hučko vystoupil a prohlásil, že by měl být ještě obecnější. A hlavně je dlouhý. A to je právě skvělé: aspoň se nedostane mezi lidi „dole“, a ti pak nebudou naštvaní. Je skvělé, že sněm naštěstí sponzorovala organizace Renovabis, a ne naši věřící. Danke schön und im drei oder fünf Jahre Auf wiedersehen!!!

Rozhovor byl pořízen dva dny po sněmu v jedné ze severomoravských kaváren. Redakce uvítá i příspěvky dalších "sněmovníků" na adrese zpravy@christnet.eu . K textu se můžete vyjádřit zde. K důvodu vydání anonymního příspěvku byla vydána následující zpráva a pokus o vysvětlení odpovědného redaktora.