1. Blaze Hospodinu
neboť nedopustí,
2. aby dcera
z jeho domu
3. padla do rukou
bezbožníka
4. Blaze pastýři,
který střeží,
stála své
5. neboť jeho hlas
nám bude mečem,
6. jeho tichost
štítem
7. On střeží své ovce
po celý den
8. v noci oči
nezamhouří
9. Chvalme jeho
jméno,
10. neboť nespatříme
krev jeho lidu
na rukou nepřátel

Další verše a zamyšlení najdete v básnické sbírce Tomáše Zdechovského: Ze zahrady mé milé..., která v těchto dnech vychází v nakladatelství Trinitas.